Facebook pixel

Geurstudie

​Via een geurstudie wordt de geurimpact van een bedrijf op de omgeving gemeten.

​De studie beschrijft de geurpatronen via modellen en dit voor een specifiek project. Een goed onderbouwde geurstudie is een belangrijke voorwaarde om uw project te laten slagen.

Dikwijls voert men deze studie uit in het kader van een milieuvergunningsaanvraag of stedenbouwkundige aanvraag. Maar zo’n studie kan ook door de vergunningverlenende overheid opgelegd worden in de bijzondere voorwaarden van een vergunning.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten