Facebook pixel

Milieucommunicatie

Goede milieucommunicatie stroomlijnt de communicatie tussen de milieupartners van uw bedrijf.

Die milieucommunicatie moet ervoor zorgen dat alle milieuaspecten van het bedrijf op communicatievlak afgedekt zijn. Op die manier creëert u ook maatschappelijk draagvlak voor uw bedrijf.

Het gaat dan zowel om de wettelijke verplichte communicatie als om het stroomlijnen van het volledige milieugebeuren van uw bedrijf. Bovendien is milieucommunicatie erg belangrijk bij calamiteiten, schadegevallen en crisissituaties.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten