Facebook pixel

Optimalisatie waterhuishouding en waterhuishoudingsplannen

​Alle bedrijven gebruiken en verbruiken water. Toch gebeurt dit niet altijd efficiënt.

​Een waterhuishoudingsplan brengt alle waterstromen in een bedrijf in kaart: de verschillende waterbronnen die gebruikt worden, waarvoor ze gebruikt worden, waar het afvalwater naartoe gaat enzovoort.

  Profex maakt ook een analyse van de waterheffing die betaald wordt en of daar optimalisaties mogelijk zijn, bijvoorbeeld door te werken met een meetcampagne. Andere bedrijven gebruiken dan weer veel water in hun proces, waardoor dit water niet geloosd wordt. Een nullozerstatuut aanvragen, kan dan een oplossing zijn.

  Een waterhuishoudingsplan kan ook deel uitmaken van een vergunningsaanvraag, bijvoorbeeld bij een stedenbouwkundige aanvraag. Als bedrijf moet u dan aantonen wat u bijvoorbeeld met het regenwater zal doen dat op de verharde oppervlaktes van uw bedrijf valt. Hergebruik en infiltratie zijn ondertussen de norm geworden.

  Wil u weten of er in jouw bedrijf wateroptimalisatie mogelijk is? Neem dan contact op met Profex.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten