Facebook pixel

Deadline 10 november aanvragen dossiergebonden bodemattesten

Deadline aanvragen dossiergebonden bodemattesten

Traditioneel zijn november en december drukke maanden inzake overdrachten. Om de overdracht voor het jaareinde te kunnen garanderen, heeft OVAM een eindejaarsregeling uitgewerkt:

Dossiergebonden bodemattesten moeten vóór donderdag 10 november aangevraagd worden. Uw bodemsaneringsdeskundige moet de oriënterende en/of beschrijvende bodemonderzoeken (eventueel met kostenraming ihkv versnelde overdracht) voor overdracht of sluiting ook voor 10 november indienen. Later indienen houdt in dat OVAM de uitreiking van bodemattesten voor het jaareinde niet garandeert.

De ervaring leert ons echter dat dossiers die na 10 november worden ingediend, vaak nog door OVAM kunnen worden beoordeeld. Alle details over de eindejaarsregeling vindt u hier.

Komt er een verzoek tot dringende overdracht bij u binnen, gepaard met de verplichting tot bodemonderzoek, aarzel dan niet om contact op te nemen. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden en kansen zijn om nog voor eind 2016 over te dragen.
 

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte