Facebook pixel

Passende beoordeling

​Een passende beoordeling geeft inzage in de impact van een project of een uitbating op de omgeving. 

​In een aantal gevallen is zo’n passende beoordeling (PB) verplicht op te maken. 

Een goeie passende beoordeling geeft een duidelijke inschatting van de haalbaarheid van een project op een bepaalde plaats. Zo’n PB doet ook duidelijk uitspraak over de impact van een project op nabijgelegen natuurgebieden.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten