Facebook pixel

Laatste nieuws van Profex

Sloopopvolgingsplan bij uw aanvraag omgevingsvergunning vanaf 5 juni

08-05-2018 Sloopopvolgingsplan bij uw aanvraag omgevingsvergunning vanaf 5 juni

Heeft u voor de sloop- en afbraakwerken een omgevingsvergunning nodig? Dan moet u vanaf 5 juni 2018 een sloopopvolgingsplan voegen bij de aanvraag van deze vergunning. Het sloopopvolgingsplan is de reeds bestaande sloopinventaris, in een nieuw jasje gestoken.

Sociale flitscontroles bij garages en carwashes

03-05-2018 Sociale flitscontroles bij garages en carwashes

Uitbaters van garages en carwashes kunnen op 15 juni 2018 'sociale flitscontroles' verwachten. Deze controles passen in het kader van de strijd tegen sociale fraude.

Nieuw bodemsaneringsfonds voor garage- en carrosseriesector

03-05-2018 Nieuw bodemsaneringsfonds voor garage- en carrosseriesector

Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden zullen dit verder moeten onderzoeken en in bepaalde gevallen saneren. Voor de garage- en carrosseriesector is er nu een fonds opgericht waardoor de kost van de bijkomende onderzoeken en sanering worden verlicht.

Rechtstreekse elektriciteits- en gasleidingen mogelijk vanaf 2019

03-05-2018 Rechtstreekse elektriciteits- en gasleidingen mogelijk vanaf 2019

Op vandaag kunnen bedrijven die groene stroom opwekken geen stroom leveren aan nabijgelegen verbruikers via een rechtstreekse elektriciteitskabel. De elektriciteit moet steeds over het bestaande distributienet passeren vooraleer het op een andere locatie kan verbruikt worden. Ook voor gasleidingen geldt dit, maar zijn de toepassingen in de praktijk wellicht beperkter.

Wijzigingen Vlarema 6

03-05-2018 Wijzigingen Vlarema 6

Op 23 februari 2018 is de zogenaamde “Vlarema 6”, de 6de wijziging van het VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Vlarema 6 bevat o.m. een aantal wijzigingen in de samenstellingsvoorwaarden in bijlage 2.3.1 voor grondstoffen bestemd voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel.

Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

05-03-2018 Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen die op de limitatieve technologieënlijst staan. Met deze premie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Profex helpt u graag bij uw aanvraag.

Oudere berichten

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.