Facebook pixel

Hoe minder energie verbruiken in uw bedrijf?


Op energie en energiekosten besparen in uw bedrijf, kan op verschillende manieren. Bekijk deze verschillende componenten altijd samen. Op die manier hebt u het meeste succes.

  Bij het opmaken van uw energieplan, bekijkt u de volgende zaken:

  •  
  • uw energiefactuur en -contract
  •  
  • de aard van het energieverbruik en het effectieve verbruik
  •  
  • alternatieve eigen energieproductie van elektriciteit en/of warmte

 

Uw energiefactuur: wat betaalt u en waarvoor?

  Standaard bestaat een energiefactuur uit een aantal vaste en variabele posten. Aan de vaste kosten kan u weinig doen. Hun percentage verschilt wel serieus, al naargelang u een kleinverbruiker of grootverbruiker bent en of u op midden- of hoogspanning zit. Dit voor uw factuur bekijken, leert u al heel wat over de besparingsmogelijkheden.

  Directe impact hebt u op het soort contract dat u afsluit en het tijdstip waarop u dat doet. Bekijk altijd eerst de marktsituatie en sluit een contract voor een vaste prijs af wanneer de prijzen laag staan. Kan u niet wachten? Sluit dan een variabel contract af en volg de markt op. Vraag uiteraard offerte bij meerdere leveranciers en lees heel goed de kleine lettertjes.

De aard van uw verbruik en het effectieve verbruik

  Bekijk uw verbruik: gaat het om elektriciteit en warmte in dezelfde verhoudingen, pieken en dalen of gelijkmatig verbruik enzovoort. Is het verbruik hoger of lager dan gelijkaardige bedrijven? Dikwijls is in deze component heel wat optimalisatie mogelijk.

  Pieken uitvlakken, lekverliezen opsporen, de groene energie die u produceert, zelf gebruiken in plaats van ze op het net te injecteren enzovoort. Wist u dat we bij optimalisaties van de persluchtinstallatie standaard 10 tot 20% besparing op de installatie bekomen? En ook bij koeling is er veel optimalisatie mogelijk. Op beide is er trouwens warmteterugwinning mogelijk.

Investeringen

  Investeren in isolatie ligt voor de hand, niet alleen van de gebouwen maar ook van de installaties. Daarnaast kijken de meesten richting alternatieve energie. Maak hierin een doordachte keuze. Heeft u veel elektriciteit ‘s nachts nodig? Dan zijn zonnepanelen niet echt een goeie keuze. U produceert dan elektriciteit wanneer u ze niet nodig hebt en moet er (duurder) aankopen wanneer u ze wel nodig hebt. Hebt u ook warmte nodig? Dan is een WKK interessant. En zo zijn er nog heel wat afwegingen te maken.

  Alle bedrijven kunnen via een aantal gerichte ingrepen energie en kosten besparen. Voor bedrijven die hier nog nooit mee bezig geweest zijn, is een besparing van 15% op de energiekosten bijna vanzelfsprekend.

  Heeft u hierover nog vragen? Contacteer ons!