Facebook pixel

Waarom brandbelasting berekenen in industriegebouwen?


In augustus 2009 werd de zogenoemde 'bijlage 6' toegevoegd aan het Koninklijk Besluit tot "vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.”

Dat betekent dat ook industriële gebouwen in dit KB opgenomen werden. Het KB kreeg een update in juli 2012, maar dit bracht geen grote wijzigingen in de bijlage 6. Hoewel vrijwel elke architect en studiebureau bekend is met deze wetgeving, schatten velen de impact ervan niet voldoende in. Nog te veel beperkt men zich voor het vaststellen van de brandbelasting tot het gebruik van de typevoorbeelden uit het KB. Dit kan echter relevante meerkosten met zich meebrengen, zowel in de structurele elementen als in de brandpreventiemaatregelen. Een aantal waarden waarheidsgetrouw berekenen, dit betekent, rekening houdend met wat de reële brandklasse zal zijn in exploitatie, kan de factuur tijdens de uitvoering, merkelijk lichter maken. We schetsen het kader en lichten een aantal cases toe.

Lees hier het volledige artikel.

Lees ook: wijzigingen brandwetgeving scheppen mogelijkheden.

Dit artikel werd geschreven door Koen Steenhoudt en verscheen eerder in Projecto.