Facebook pixel

De realisaties van Profex

Milieucoördinator bij klasse 1 bedrijf

Milieucoördinator bij klasse 1 bedrijf

Sinds 2011 werd Profex ingeschakeld als extern milieucoördinator in het familiebedrijf De Vriese. Deze gevestigde waarde in de wegenbouw richt zich hoofdzakelijk op het onderhoud voor gewestwegen en gemeentewegen. Door de jaren heen begeleidde ons studiebureau dit klasse 1 bedrijf bij het indienen van een aantal milieuvergunningsaanvragen.

Stedenbouwkundig advies voor carwash

Stedenbouwkundig advies voor carwash

Een herbestemming van uw terrein? Een uitbreiding van een bestaand gebouwd? Een nieuwe zaak starten? Dat vraagt om milieu- en stedenbouwkundig advies.

Nieuwe opslagloods voor drukkerij

Nieuwe opslagloods voor drukkerij

Ook voor een nieuwbouwproject kan u bij Profex terecht. We zorgen voor alle vergunningsaanvragen en begeleiden u bij het hele bouwtraject.

Aanpassing bestaande milieuvergunning

Aanpassing bestaande milieuvergunning

Door een uitbreiding met een extra productielijn die bestaat uit drukmachines en tunnelovens en ook voor de opslag van de inkten voor de bedrukking, moest de bestaande milieuvergunning van dit bedrijf aangepast worden.

Energie-advies voor aardappelverwerking

Energie-advies voor aardappelverwerking

Elk bedrijf vindt energie-efficiënte belangrijk. Via een energie-audit identificeert Profex verbeterpunten op de bedrijfssite. Dit deden onze energie-experten ook voor dit aardappelverwerkingsbedrijf.

Actualisatie milieuvergunning voor bedrijf in woongebied

Actualisatie milieuvergunning voor bedrijf in woongebied

Door veranderingen bij dit productiebedrijf moest de bestaande milieuvergunning geactualiseerd worden. Door de strategische en deskundige aanpak van Profex heeft Roelants Glas nu een milieuvergunning voor onbepaalde duur.

Waterstudie voor school

Waterstudie voor school

Een school in Vlaams-Brabant loost momenteel al haar hemel- en afvalwater op de openbare riolering. Maar door de grote watervolumes moet de school oplossingen zoeken om dit in de toekomst te verminderen. Om een juiste keuze te kunnen maken in de technieken en oplossingen voerde Profex een haalbaarheidsstudie uit.

Geluidsstudie bij bakkerij

Geluidsstudie bij bakkerij

Voor een bakkerij gelegen te Zonnebeke stond Profex in voor de opstart en de opvolging van een geluidsstudie.

Melding klasse 3 voor slagerij

Melding klasse 3 voor slagerij

Voor een slagerij gelegen te Kuurne werd een Melding klasse 3 ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Profex begeleidde de volledige administratie van opmaak tot indiening van het dossier tot het opvolgen van de beslissing.

Aanvraag milieuvergunning voor dierencrematorium

Aanvraag milieuvergunning voor dierencrematorium

Naast de opmaak van het vergunningsdossier voor de milieuvergunning en de begeleiding van het vergunningstraject stelde Profex ook een werkplan en kwaliteitsborgingssysteem op en regelden onze experten de erkenningsaanvraag als crematorium.

Uitbreiding voor haringinleggerij

Uitbreiding voor haringinleggerij

Voor het visverwerkend bedrijf Gilco regelde Profex de aanvraag van de milieuvergunning en verzorgden we ook de aanvraag van de bouwvergunning omdat het bedrijf wou uitbreiden met een nieuwe opslagloods voor verpakkingen.

Waterbesparende maatregelen voor textielbedrijf

Waterbesparende maatregelen voor textielbedrijf

Bedrijven in de textielsector hebben vaak te kampen met een hoog waterverbruik. Dankzij het advies van Profex kunt u als onderneming echter heel wat besparen. Dit traject startte Profex ook op voor de onderneming Clarysse. Met succes.

Nieuwe grondlaag voor oefenveld K.A.A. Gent

Nieuwe grondlaag voor oefenveld K.A.A. Gent

Voetbalploeg K.A.A. Gent Wil één van haar oefenvelden omschakelen van natuurgras naar kunstgras. Daarom zal de toplaag van het voetbalveld worden afgegraven.

Milieuadvies bij breek- en betoncentrale

Milieuadvies bij breek- en betoncentrale

Bij een innovatieve koploper in recyclage en valorisatie van puin staat Profex in voor de milieucoördinatie. Ook de aanvraag voor de milieuvergunning brachten wij in orde.

Strategische en financiële begeleiding voor zelfstandig woonproject

Strategische en financiële begeleiding voor zelfstandig woonproject

In het hartje van Poperinge kunnen twaalf mensen met een beperking zelfstandig wonen. Dankzij de investeringen van een particulier en het deskundig advies van Profex werd dit woonproject gerealiseerd.

Milieuadvies voor verwerkingsbedrijf

Milieuadvies voor verwerkingsbedrijf

Oleki is een verwerkingsbedrijf van categorie 2 en 3 materiaal van de pluimvee-industrie. Ze verwerken vooral slachtafval van kippen en pluimen van kippen. Twee jaar geleden heeft Oleki Profex gecontacteerd om een aantal milieuproblemen op te lossen.

Haalbaarheidsstudie voor het OCMW te Wevelgem

Haalbaarheidsstudie voor het OCMW te Wevelgem

Voor het woonzorgcentrum ‘Ter Mote’ van het OCMW te Wevelgem voerde Profex een haalbaarheidsstudie uit. Tijdens deze studie onderzochten onze experten de opties inzake ruimtelijke ontwikkeling met betrekking tot ouderenzorg.

Milieuvergunningsaanvraag voor WZC Vincenthof

Milieuvergunningsaanvraag voor WZC Vincenthof

Voor de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding van 60 bedden en 20 serviceflats deed WZC Vincenthof een beroep op de experten van Profex.

Sterk groeiend productiebedrijf breidt uit

Sterk groeiend productiebedrijf breidt uit

Fertira, een ambitieus en sterk groeiend productiebedrijf van hoogkwalitatieve, milieuvriendelijke meststoffen, wou hun productielijn uitbreiden. Profex begeleidde dit bedrijf bij de bouw van een nieuwe vestiging.

Energieaudit in woonzorgcentra

Energieaudit in woonzorgcentra

Als woonzorgcentrum word je vaak geconfronteerd met hoge energierekeningen. Maar hoe kunt u nu zuiniger omspringen met uw energieverbruik? Profex heeft door haar ervaring met energieaudits in woonzorgcentra enkele heel concrete tips en praktische voorstellen voor u klaar.

Woonzorgcentrum Residentie Ramen & Poel

Woonzorgcentrum Residentie Ramen & Poel

In hartje Gent werkte Profex in samenwerking met Parallel Architecten mee aan de verbouwing van kantoren naar serviceflats.

Verbouwing van studio’s voor begeleid wonen

Verbouwing van studio’s voor begeleid wonen

In Ieper kunnen jongeren en volwassenen met een beperking terecht bij vzw De Lovie. Deze organisatie biedt zorg op maat aan mensen met een verstandelijke handicap.

Woonzorgcentrum te Bornem

Woonzorgcentrum te Bornem

Senioren kunnen vandaag terecht in het vernieuwde woonzorgcentrum te Bornem. Profex legde haar deskundigheid en ervaring op tafel om het bestaande woonzorgcentrum uit te breiden.

Ontwerp voor transportkoeling-bedrijf

Ontwerp voor transportkoeling-bedrijf

Goethals Transport Cooling Services is een jong bedrijf dat gespecialiseerd is in onderhoudsbeurten en service van koelunits voor het wegtransport. Het bedrijf voert onderhoud, reparaties en depannages uit van alle merken in de transportkoeling.

Nazorgplan voor voormalige stortplaats voor inerte afvalstoffen

Nazorgplan voor voormalige stortplaats voor inerte afvalstoffen

Om het intrekken van de vergunning van een definitieve opslagplaats voor grond (DOP) te vermijden, stelde Profex een ​nazorgplan op met monitoringsprogramma voor de aanpalende stortplaats.

Warmtekrachtinstallatie op basis van GFT-vergisting

Warmtekrachtinstallatie op basis van GFT-vergisting

Profex werd ingeschakeld door een energieleverancier om een haalbaarheidsanalyse op te maken. Ondanks de vele wettelijke en praktische obstakels, slaagden we erin om dit innovatief project tot een goed einde te brengen.

Milieukundige begeleiding van zonevreemd bedrijf

Milieukundige begeleiding van zonevreemd bedrijf

​Dit bedrijf is een historisch gegroeid bedrijf dat met de ontwikkeling van de activiteiten zonevreemd geworden is. Profex begeleidde het bedrijf om de huidige situatie in orde te maken en toekomstgericht verder te kunnen werken.

Milieucoördinatie recyclagebedrijf voor bouw- en wegenbouwproducten

Milieucoördinatie recyclagebedrijf voor bouw- en wegenbouwproducten

​Dit bedrijf heeft een terrein voor de opslag en overslag van teervrije wegasfalt, bouw- en sloopafval, de opslag en mechanische behandeling van mengpuin, betonpuin, zeefzand en de opslag van uitgegraven bodem.

Volledige begeleiding nieuw slachthuis

Volledige begeleiding nieuw slachthuis

​Dit project omvat de bouw van een volledig nieuw slachthuis voor 40.000 varkens per week.

Oriënterend bodemonderzoek bij stopzetting activiteiten en overdracht

Oriënterend bodemonderzoek bij stopzetting activiteiten en overdracht

​Op het perceel was er een metaalbewerking gevestigd. De activiteiten werden stopgezet maar er moest een oriënterend bodemonderzoek gebeuren voordat de overdracht kon gebeuren.

Biomassaproject in de Antwerpse haven

Biomassaproject in de Antwerpse haven

Dit bedrijf richt zich op de productie van duurzame elektriciteit en warmte door te investeren in kleine en middelgrote projecten. Het project in de Antwerpse haven is er daar één van.

Opzetten van een IFS kwaliteitssysteem bij een spruitenverpakker

Opzetten van een IFS kwaliteitssysteem bij een spruitenverpakker

​Dit bedrijf startte in 2013 op als verpakker van spruiten. Om te kunnen leveren aan klanten, moest het bedrijf een IFS-certificaat hebben.

Uitbreiding van de opslagcapaciteit van een palettenbedrijf

Uitbreiding van de opslagcapaciteit van een palettenbedrijf

​Het bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop van nieuwe en gebruikte houten paletten. Profex begeleidde het milieugebeuren.

Milieuvergunning voor een kantoorgebouw

Milieuvergunning voor een kantoorgebouw

​Bij een kantoorgebouw denken de meeste bedrijven niet meteen aan een milieuvergunning. Toch is een screening ook hier op zijn plaats.

Wettelijke opvolging voor springstoffenopslag

Wettelijke opvolging voor springstoffenopslag

​Dit bedrijf heeft een wapenhandel en een handel in uniformen, klederdracht en voorwerpen uit oorlogstijd. Het is gelegen in woongebied.

Recyclagebedrijf voor inerte afvalstoffen

Recyclagebedrijf voor inerte afvalstoffen

​Dit bedrijf is actief in de opslag van puin en grond en breekt puin tot puingranulaten met een eigen breekinstallatie.

Loods met bureelgebouw en geïntegreerde woning

Loods met bureelgebouw en geïntegreerde woning

​Het bedrijf wil een loods en bureelgebouw met geïntegreerde woning bouwen. Dit betekent dat het bureaugebouw en de woning volgens de geldende EPB-normen uitgevoerd moeten worden. Voor de stockageloods is dat niet het geval.

Veiligheidscoördinatie kantoor en vergadercomplex

Veiligheidscoördinatie kantoor en vergadercomplex

De gebouwen van dit complex werden gerenoveerd.

Zuivelverwerking en productie van melk en desserts

Zuivelverwerking en productie van melk en desserts

Dit bedrijf maakt een heel gamma aan zuivelproducten, zoals boter, room en desserts.

Zuivelverwerking en productie van kazen

Zuivelverwerking en productie van kazen

Dit bedrijf verwerkt melk op ambachtelijke manier tot kazen en zuivelproducten.

Olympia
Van Engelandt
Metaalhandel Werrens
Makro