Facebook pixel

U bent oppervlaktebehandelaar? Ken uw bodemverplichtingen!


Een aantal aandachtspunten wanneer u hiermee te maken krijgt.

  •  
  • Niet elke plaats op uw bedrijf is een risicoplaats. Een opslag van chemicaliën is een duidelijke risicoplaats en ook de baden en installaties voor oppervlaktebehandeling uiteraard. Maar denk ook aan de waterzuiveringsinstallatie, de riolering en andere leidingen.
  •  
  • Wat is de historische toestand van het bedrijf? Zijn er in het verleden tankbreuken geweest, continue morsverliezen bij het tanken enzovoort. Of was het terrein van in het begin volledig verhard?
  •  
  • Wat waren de historische activiteiten? Informeer u over de geschiedenis van het terrein. Zo’n historische activiteit kan een bodemvervuiling veroorzaakt hebben.

  De vervuiling die we traditioneel terugvinden bij oppervlaktebehandelaars, is heel divers: stookolie, zuren, basen, gechloreerde solventen, cyaniden en zware metalen.

Een bodemonderzoek praktisch

  De OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij, maakte een standaardprocedure die beschrijft hoe wij, erkende deskundigen, een oriënterend bodemonderzoek moeten uitvoeren. We doen eerst en vooral een uitgebreide voorstudie van het terrein en haar activiteiten. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak en kiezen we de locatie van de boringen en de peilbuizen.

  In de meeste gevallen wordt er handmatig geboord. Machinale boringen zijn pas nodig bij dikke betonlagen. Boorgaten vullen we achteraf opnieuw werken we af. Verhardingen herstellen we. Peilbuizen, die we plaatsen om het grondwater te kunnen bemonsteren, werken we ofwel af met (al dan niet vloeistofdichte) straatpotten. Staan ze buiten in een berm, dan laten we ze ongeveer een meter uitsteken. Anders zijn ze snel verdwenen tussen gras en struiken, of worden ze afgemaaid.

  Een week na het plaatsen, kunnen we grondwaterstalen nemen. Onze veldwerker komt dus minstens twee keer langs om alle stalen te kunnen nemen (grondstalen in week 1, grondwaterstalen in week 2). Alle stalen gaan naar een erkend labo. Daar worden ze geanalyseerd. Blijkt uit de resultaten dat er verhoogde waarden in grond of water zitten, dan is er verder onderzoek nodig.

  Dit betekent echter niet meteen dat er gesaneerd moet worden. Dat hangt af van de concentraties en de omvang van de verontreiniging.

  Wilt u weten wat zo’n bodemonderzoek in uw bedrijf zou betekenen? Contacteer ons dan via het contactformulier. U kan ook meteen offerte vragen via het offerteformulier onderaan deze pagina.

  (dit artikel is gebaseerd op het artikel dat in 2011 in VOM magazine verscheen en geschreven werd door Profex-deskundige Peter Hermans)

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.