Facebook pixel

Uitbreiding van de opslagcapaciteit van een palettenbedrijf09052012714

0905201271409052012723

​Op het terrein van 30.000 m² heeft het bedrijf een groot aantal paletten van diverse afmetingen op voorraad.

Er waren een aantal proefvergunningen afgeleverd voor het bedrijf. Door een doorgedreven begeleiding van de brandpreventie op de terreinen, kon Profex deze proefvergunningen laten omzetten in een definitieve milieuvergunning.

Onze experten overlegden met de brandweer over de brandvoorkomingsvoorzieningen en de naleving van de voorwaarden uit de vergunning. Ze maakten eveneens het intern noodplan en het brandinterventieplan op.

Heeft uw bedrijf een hoog brandrisico of vraagt de brandweer bijkomende maatregelen? Contacteer ons dan om dit in detail te bekijken. Wij doen eveneens brandlastberekeningen om de effectieve brandlast van uw bedrijf te bepalen.


Gerelateerde dienstenFinanciele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen die op de limitatieve technologieënlijst staan. Met deze premie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Profex helpt u graag bij uw aanvraag.

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

In de praktijk wordt het kijkglas vaak nog beschouwd als een permanent lekdetectiesysteem. Dit strookt echter niet met het officieel standpunt van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte