Facebook pixel

Ventilatieverslaggeving verplicht bij het realiseren van uw woning


Naast de EPB-verslaggever bent u verplicht om voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 ook een ventilatieverslaggever aan te stellen.

De ventilatieverslaggever maakt een principeontwerp van de ventilatie-installatie. Dit ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Het geeft u een overzicht van de ventilatie-installatie die door de architect of technici in uw woning wordt voorzien en hiermee wordt nagegaan hoe de installatie past binnen het ontworpen gebouw.

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt er een ventilatie prestatie verslag opgesteld door een erkende ventilatieverslaggever. De ventilatieverslaggever kan eveneens instaan voor het nameten van de installatie en het opmaken van het meetverslag. Deze rapporten dienen aan de EPB-verslaggever bezorgd te worden die deze nodig heeft om de EPB-aangifte op te maken.

Wil u meer weten over de ventilatieverslaggever? Neem dan contact op met uw Profex-consultant.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.