Facebook pixel

Verbouwing van studio’s voor begeleid wonenDe lovie kauwekijn het steengoed idee

De lovie kauwekijn het steengoed ideeDe lovie kauwekijnDe lovieLogo de lovie

In Ieper kunnen jongeren en volwassenen met een beperking terecht bij vzw De Lovie. Deze organisatie biedt zorg op maat aan mensen met een verstandelijke handicap. De Lovie begeleidt zowel jongeren als volwassenen in residentiële en semi-residentiële begeleidingsvormen op verschillende plaatsen in de Westhoek.

Studio’s aangepast wonen

Om volwassenen een aangename woonplek te bieden, worden in een prachtig huis in Ieper een aantal studio’s verbouwd waar volwassenen met een beperking samen met hun begeleiders kunnen wonen. De studio’s komen boven de winkel van De Lovie, Het steengoed idee. De bewoners en hun begeleiders staan samen in voor het huishouden. Bovendien wordt er heel wat tijd vrij gemaakt voor het aanleren van het leven in de stad: winkelen, omgaan met verkeersdrukte, vrije tijd invullen…

Voor dit project deed De Lovie een beroep op de ervaring van Profex binnen de zorgsector.

Wat deed Profex?

  • Ontwerpschets
  • Raming van de kosten
  • Prijsonderhandeling met aannemers
  • Veiligheidscoördinatie inclusief post interventiedossier
  • Werfopvolging
  • Opvolging financieel verloop
  • Begeleiding oplevering

Het project is momenteel in uitvoering. Binnenkort meer nieuws!


Gerelateerde dienstenVerplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Door de steeds groeiende ervaring van de bodemsaneringsdeskundige, legt OVAM de verantwoordelijkheid voor de opmaak van onderzoeken nog meer bij deze deskundigen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte