Facebook pixel

Verplicht meetprogramma voor radionucliden


Als drank- en voedingsbedrijf moet u rekening houden met de wetgeving rond de chemische en biologische kwaliteit van het water dat gebruikt wordt in de productie. Daarnaast moet u bij het gebruik van water ook de radioactiviteit in het oog houden.         

Sinds 1 augustus is het KB omtrent radionucliden in voor menselijke consumptie bestemd water van kracht. In de praktijk betekent dit dat drank- en voedingsbedrijven en drinkwaterproducenten zich administratief moeten registreren en een zelfcontroleprogramma moeten laten goedkeuren voor 28 december 2016. Dit gebeurt via een webplatform, opgesteld door het FANC. Dit zelfcontroleprogramma bepaalt hoeveel analyses uitgevoerd moeten worden. De frequentie hiervan is gebaseerd op uw dagelijks waterverbruik. Er zijn lagere analysefrequenties mogelijk indien er een waterverbruik is van minder dan 100 m³/dag, in overleg met het Agentschap.

Radioactieve stoffen in water bij voedingsbedrijven
Het Koninklijk Besluit wil consumenten beschermen tegen radioactieve stoffen in water. Water dat gebruikt wordt door voedingsbedrijven, zij het als ingrediënt of voor andere doeleinden, kan namelijk radionucliden bevatten en dit houdt een zeker risico in.

Radioactieve elementen (zoals vb. radium, uranium en radon) zijn van nature aanwezig in de aardkorst. Daar komen ze in contact met het grondwater en zo kunnen ze, opgelost in het water, via pompinstallaties aan de oppervlakte komen.

Profex kan u begeleiden bij het opmaken van het zelfcontroleprogramma.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.