Facebook pixel

Versoepeling van het vrijstellings- en meldingsbesluit


Op 15 juli keurde de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan het Vrijstellings- en Meldingsbesluit goed. Hiermee wil de overheid bepaalde knelpunten wegwerken, de regels vereenvoudigen en de administratieve rompslomp verminderen. Samen met de aankomende omgevingsvergunning zorgen deze wijzigingen voor een gunstiger klimaat voor de ondernemer.

Hoe moet het vandaag?

In de industriegebieden worden de regels bij het plaatsen van constructies versoepeld.  Onder een aantal voorwaarden (i.v.m. functie, hoogte, oppervlakte, straal, afstand) is een stedenbouwkundige vergunning niet langer nodig. Vooral de bedrijven in zeehavengebieden halen voordeel uit de versoepelingen:

 1. Het betreft geen gebouwen of verhardingen
 2. De constructies staan in functie van de bestaande industrie of bedrijvigheid
 3. De constructies worden opgericht binnen een straal van:
  • Vijftig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw of hoofdzakelijk vergund of vergund geachte verharding als ze liggen binnen een afgebakend zeehavengebied.
  • Dertig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw in overige gebieden.
 4. De constructies zijn niet hoger dan:
  • Twintig meter als ze liggen binnen een afgebakend zeehavengebied
  • Tien meter in overige gebieden
 5. De van vergunning vrijgestelde constructies zijn niet groter dan 200 vierkante meter
 6. De constructies liggen op minstens:
  • Dertig meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet zijnde parkgebied.
  • Vijf meter van alle perceelsgrenzen
 7. De bereikbaarheid voor hulpdienstvoertuigen met inbegrip van brandweerwagens mag niet verminderd worden

Voorbeelden van dergelijke constructies zijn het bouwen van een relatief eenvoudige waterzuivering bij een bestaand bedrijf of het aanbrengen van een aantal rookkanalen op het dak van een industrieel gebouw.

Naar aanleiding van het wijzigen van het vrijstellingsbesluit is ook het besluit omtrent de meldingsplicht herschreven. Ook hier zijn de belangrijkste aanpassingen gericht op de zeehavengebieden. Samengevat kunnen in deze gebieden voortaan de volgende zaken gemeld worden:

 1. Constructies tot 300m²
 2. Verhardingen tot 500m²
 3. Gebouwen tot 500m²

Al deze wijzigingen treden in werking op 29 september 2016.

Heeft u vragen over de versoepeling van het vrijstellings- en meldingsbesluit? Contacteer uw Profex-consultant. Wij helpen u graag verder.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.