Facebook pixel

Vitotrack.be verscherpt controle op mobiele puinbrekers


Het was vroeger voor lokale toezichthouders en de Afdeling Milieu-Inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) een hele klus om uit te zoeken of een puinbreker puin op een correcte wijze tot grondstof verwerkte. Bovendien duurt het puinbreken op de bouw- en sloopwerven soms maar enkele dagen, wat de opvolging er niet eenvoudiger op maakt. Om dit proces te verbeteren, zijn puinbrekers voortaan verplicht om zich aan te sluiten op het nieuw webgebaseerd informatiesysteem Vitotrack.

De toezichthouder controleert onder meer:

  • Verleende de gemeente of de provincie een vergunning om te breken?
  • Certificeert Copro of Certipro de verwerking van het puin tot gerecycleerde granulaten zoals bepaald in Vlarema en het eenheidsreglement?
  • Volgt Copro of Certipro de afvoer van gerecycleerde granulaten op wanneer de bouwfirma of sloper (een deel van) de granulaten niet op de bouw- en sloopwerf kan toepassen?

Om de controle op mobiele puinbrekers te verscherpen, kan de toezichthouder voortaan terecht op de website www.vitotrack.be/certitrack/login. Op dit webgebaseerd informatiesysteem moet elke puinbreker zich wettelijk verplicht aansluiten, zodat de toezichthouder kan nagaan of de bouwfirma of sloper het puin correct verwerkt tot gecertificeerde gerecycleerde granulaten.

De navigatie op www.vitotrack.be/certitrack/login is eenvoudig. Toezichthouders hoeven enkel een toegangscode aan te vragen met een mail naar vitotrack@vito.be. Zij ontvangen dan een gebruikersnaam en een paswoord die hen toegang geven tot het systeem. Voor het grondgebied onder zijn bevoegdheid kan de toezichthouder op een kaart checken of het breken van het puin volgens de regels verloopt. Bij twijfel of verdere vragen kan hij de certificatie-instelling Copro of Certipro contacteren.

Voor meer informatie kan u terecht bij Stijn Keldermans (Oost) en Stephanie Wulteputte (West).

Bron: OVAM

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.