Facebook pixel

Wanneer heb je een veiligheidscoördinator nodig?


Als je een woning bouwt of renoveert, heb je de keuze om met één aannemer te werken of om meerdere aannemers in te schakelen voor verschillende posten: metselwerk, dakwerk, sanitair, elektriciteit... Kies je voor de tweede optie? Dan ben je verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen om het risico op arbeidsongevallen op de bouwwerf te verminderen. 

Waarom veiligheidscoördinatie?

De verplichte aanstelling van een veiligheidscoördinator op bouwwerven is in 2001 ingevoerd om de ongevallen in de bouwsector te verminderen. De meeste ongevallen deden zich immers voor wanneer er meerdere aannemers gelijktijdig aan het werk waren op dezelfde werf. Veiligheidscoördinatie moet ervoor zorgen dat de veiligheid van alle partijen op de werf gegarandeerd wordt. 

Wanneer veiligheidscoördinatie?

Of je nu als bedrijf de opdracht geeft of als particulier, de regels blijven dezelfde: wanneer ten minste twee aannemers werken uitvoeren, ook al komen ze nooit gelijktijdig op de bouwwerf, moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden. Als het geheel van de werken door slechts één aannemer wordt uitgevoerd, is er geen verplichting. Let op: leveranciers en nutsmaatschappijen worden ook als aannemer beschouwd wanneer ze deelnemen aan het bouwproces! 

Wie is de veiligheidscoördinator?

Bij kleine bouwwerken kan de architect of de aannemer de veiligheidscoördinatie op zich nemen, maar de opdrachtgever kan ook een aparte veiligheidscoördinator aanstellen. Er zijn een aantal vereisten wat betreft de beroepservaring en opleiding, dus het is aan te raden om op zoek te gaan naar iemand die weet waar hij of zij mee bezig is. 

Wat doet de veiligheidscoördinator?

De veiligheidscoördinator is aanwezig vanaf het moment dat de werken starten en bezoekt de werf totdat de werken afgerond zijn. Het coördinatieproces bestaat uit twee fasen:

  • Coördinatie ontwerp: controle van het ontwerp op mogelijke onveilige elementen. Op basis hiervan stelt de veiligheidscoördinator een veiligheids- en gezondheidsplan op waarin hij preventiemaatregelen voorschrijft. Zo moet voor de plaatsing van het dak bijvoorbeeld een valbeveiliging geplaatst worden. Er wordt ook een postinterventiedossier aangemaakt.
  • Coördinatie uitvoering: controle tijdens de bouwwerken op de voorgeschreven preventiemaatregelen. Hiervoor bezoekt de veiligheidscoördinator regelmatig de bouwwerf.

Postinterventiedossier

De veiligheidscoördinator stelt een dossier samen met alle documenten die betrekking hebben tot de architectuur, de technische installaties en andere essentiële elementen van de woning waarmee rekening gehouden moet worden bij latere renovatie- of uitbreidingswerken. Na de werken overhandigt de veiligheidscoördinator het postinterventiedossier aan de opdrachtgever, die dit dient te bewaren en voor te leggen aan de veiligheidscoördinator bij eventuele werken of aan de notaris bij de verkoop van de woning. Het bestaan van het postinterventiedossier wordt mee in de notariële akte opgenomen. Was je niet verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen? Dan sta je zelf in voor de opmaak van dit dossier!

Sancties

Als je geen veiligheidscoördinator aanstelt terwijl je hiertoe wel verplicht was, kan dit leiden tot zware straffen. Wanneer er een ongeval gebeurt op de werf en er is geen veiligheidscoördinator aangesteld, zal de opdrachtgever vervolgd worden en een straf riskeren, gaande van een geldboete tot een gevangenisstraf.

Een gewaarschuwd (ver)bouwer is er twee waard, dus neem contact op met Profex voor meer informatie!

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.