Facebook pixel

Waterstudie voor schoolImg 20171004 104809

Img 20171004 104809Img 20171004 105220Img 20171004 112133Img 20171004 112819Img 20171004 112855Img 20171004 112740

Een school in Vlaams-Brabant loost momenteel al haar hemel- en afvalwater op de openbare riolering. Maar de watervolumes zijn zodanig groot waardoor de school oplossingen moet zoeken om dit in de toekomst te kunnen verminderen. Om een juiste keuze te kunnen maken in de technieken en oplossingen voerde Profex een haalbaarheidsstudie uit.

Huidige situatie in kaart gebracht

In deze studie werd zowel het technische als het financiële aspect van verschillende opties bekeken. Hierdoor zal de school op het moment dat het nodig is de juist keuze kunnen maken. Om deze studie te kunnen uitvoeren, moesten we verschillende aspecten onder de loep nemen. Een eerste aspect was het in kaart brengen van de huidige situatie: over welke watervolumes spreken we, de continuïteit van de stromen, welke waterinfrastructuur is er aanwezig, de vervuilingsgraad van de verschillende types water, etc. Eens dit helder was, konden we – samen met de informatie van het wettelijk kader dat gelinkt is aan het beheer van hemel- en afvalwater – een selectie maken van verschillende te evalueren technische oplossingen.

Groendaken een mogelijkheid?

De courante oplossingen werden uiteraard meegenomen in de studie (bv. hergebruik van regenwater voor sanitaire toepassingen, gescheiden riolering, infiltratievoorzieningen, etc.). Maar we keken ook een stap verder: er werd geëvalueerd of de installatie van groendaken voor deze school een gunstig effect zou hebben. Want de school heeft namelijk een aanzienlijk oppervlak aan platte daken en de installatie van groendaken kan dankzij het verdampingseffect en opname door de planten van het groendak voor het verminderen van het te lozen hemelwater een oplossing bieden. Een bijkomend voordeel van het groendak is een verbetering van de efficiëntie van de zonnepanelen die misschien in de toekomst ook op de daken geplaatst zullen worden. Tenslotte ondersteunt het groendak de biodiversiteit omdat het “groen in de stad” brengt. Allemaal technische voordelen dus.

Kosten-baten analyse

Maar uiteraard moet ook de financiële evaluatie gebeuren om het plaatje compleet te krijgen. In de afsluitende kosten-baten analyse werden de verschillende pistes naast elkaar gelegd. Hierin namen we de eerste inschattingen van investeringen en budgetten op, samen met de mogelijk te realiseren besparingen – zowel naar hergebruik als heffingen. Het resultaat van deze analyse was dat momenteel de huidig courante technische oplossingen financieel voordeliger zijn dan de installatie van groendaken. Maar op basis van de studie zou de school wel veel sneller kunnen schakelen indien er mogelijk budgetten vrijkomen voor de technisch betere oplossing van de groendaken.

Wilt u weten welke waterkosten er in uw bedrijf kunnen geoptimaliseerd worden? Dan kunnen de experten van Profex ook voor u een dergelijke studie opmaken. Door onze nauwe samenwerking met verschillende partners uit ons United Experts-netwerk kunnen we u bovendien onmiddellijk ook verschillende technische voorstellen doen. Zo kwam de expertise rond groendaken vanuit Landmax – de onderneming uit onze bedrijvengroep met focus op natuurontwikkeling. Maar we kijken ook verder dan onze bedrijfsgrenzen: voor dit project werd er samengewerkt met het architectenbureau A-plan. De juiste persoon op de juiste plaats – daar draait het om.


Gerelateerde dienstenVoorjaarsadministratie: wanneer moet u alles indienen?

Voorjaarsadministratie: wanneer moet u alles indienen?

Elk jaar moet uw bedrijf een aantal gegevens doorgeven aan overheden en organisaties onder de vorm van verschillende aangiftes. Het is zeer belangrijk om deze aangiftes tijdig en correct in te vullen aangezien hier ook financiële gevolgen aan verbonden zijn. Graag geven wij u een overzicht van de belangrijkste aangiftes en deadlines.

Gratis energiedoorlichting voor Hasseltse bedrijven

Gratis energiedoorlichting voor Hasseltse bedrijven

Heeft uw KMO een jaarlijks primair energieverbruik kleiner dan 225.000 kWh? Is uw onderneming gelegen in Hasselt of in één van volgende deelgemeentes: Sint-Lambrechts-Herk, Wimmertingen, Kermt, Spalbeek, Kuringen, Stokrooie of Stevoort? Dan heeft u recht op een energiecoachingstraject op maat!

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte