Facebook pixel

Welke afvalwaterzuivering kiest u?


​In een waterstudie worden alle waterstromen van uw bedrijf in kaart gebracht en wordt er ook een prognose van toekomstige verbruiken gemaakt.

Vuilvrachten en stoffen worden in kaart gebracht, een screening van technische oplossingen volgt.

Daarna doet u een marktbevraging van mogelijke leveranciers. Zo krijgt u een goed zicht op zowel de globale impact van het watermanagement als op de technische en, niet te vergeten, de economische haalbaarheid van zo’n zuiveringsinstallatie.

Ook nog mooi meegenomen: voor zo’n waterstudie kan u in bepaalde gevallen beroep doen op de KMO-portefeuille.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.