Facebook pixel

Welke soorten verplichte bodemonderzoeken zijn er?


Al deze onderzoeken moeten uitgevoerd worden door erkende bodemdeskundigen. Profex is in de 3 gewesten erkend om bodemonderzoeken uit te voeren en saneringen te begeleiden.​

Vlaanderen

  • oriënterend bodemonderzoek (OBO): dit onderzoek wordt uitgevoerd op een risicogrond in het kader van een overdracht, een periodieke onderzoeksplicht, een faillissement of vereffening, een sluiting, een onteigening, een situatierapport bij GPBV-bedrijven. Het is een eerste inschatting om te kijken of een grond al dan niet verontreinigd is door de huidige of vroegere activiteiten die er plaatsvonden.
  • beschrijvend bodemonderzoek (BBO): is er een verontreiniging gevonden in het OBO en is deze vrij ernstig, dan volgt een BBO. Soms worden OBO en BBO gecombineerd in 1 onderzoek: het OBBO. De bodemdeskundige perkt de verontreiniging af in het BBO. Op die manier krijgt hij een driedimensionaal beeld van de verontreiniging. Bovendien worden alle risico’s ingeschat, zoals bijvoorbeeld het risico op verdere verspreiding van de verontreiniging.
  • bodemsaneringsproject (BSP): in een BSP overloopt de erkend bodemsaneringsdeskundige (ebsd) welke saneringstechnieken in aanmerking komen om de verontreiniging weg te werken. Hij stelt 1 techniek (of een combinatie van technieken voor). Er bestaat ook nog een beperkt BSP en een gefaseerd BSP.
  • bodemonderzoek bij schadegeval: in het artikel ‘bodemonderzoeken bij schadegevallen,’ wordt dit onderzoek beschreven.
  • technisch verslag voor grondverzet: dit soort onderzoek is verplicht wanneer er grond ontgraven wordt, bijvoorbeeld tijdens een bouwproject of bij de nivellering van een terrein. Op basis van het technisch verslag krijgt u een bodembeheerrapport bij een erkende bodembeheersorganisatie.
  • situatieonderzoek bij GPBV-bedrijven: dit soort onderzoek is enkel verplicht voor bepaalde GPBV-bedrijven en is gelijkaardig aan een oriënterend bodemonderzoek. De achterliggende wetgeving is echter niet het VLAREBO maar het RIE of Richtlijn Industriële Emissies.

Brussel

Welke bodemverplictingen er bestaan in Brussel, lees je hier!

Wallonië

Welke bodemverplictingen er bestaan in Wallonië, lees je hier!

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.