Facebook pixel

Wettelijke opvolging voor springstoffenopslagShutterstock 134415755

Shutterstock 134415755

Initieel vroeg de klant advies voor de vergunning van vuurwerk. Na een screening van de omgeving (het bedrijf is gelegen in woongebied) en de voorwaarden, bleek dit weinig slaagkans te hebben.

Daarom beperkte het bedrijf zich tot de aanvraag van een springstoffenvergunning en een milieuvergunning.

Profex deed zowel de haalbaarheidsscreening als de twee vergunningendossiers.


Gerelateerde dienstenFinanciele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen die op de limitatieve technologieënlijst staan. Met deze premie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Profex helpt u graag bij uw aanvraag.

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

In de praktijk wordt het kijkglas vaak nog beschouwd als een permanent lekdetectiesysteem. Dit strookt echter niet met het officieel standpunt van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte