Facebook pixel

Zijn hernieuwbare energie en warmtekrachtbesparing, de oplossing?


​Bent u ook op zoek naar manieren om energie te besparen in uw bedrijf? Welke mogelijkheden zijn er zijn ze ook interessant voor uw bedrijf? U leest het in dit artikel.

 • PV-installaties of zonnepanelen
 • biogasinstallaties en biogas-WKK
 • aardgas-WKK

Hebt u vragen over andere vormen van hernieuwbare energie? Contacteer ons dan via het contactformulier, of bel.

PV-installaties of zonnepanelen

Is een investering in zonnepanelen nog rendabel? Vroeger was dat geen probleem, dankzij de grote bijdrage van de groenestroomcertificaten (GSC). Maar sinds 2013 is de uitkering van GSC voor nieuwe installaties, sterk hervormd. Daardoor is de steun ook sterk teruggebracht.

Bij grote PV-installaties wordt de geïnjecteerde elektriciteit op het net, apart gemeten en afgerekend. Grote hoeveelheden elektriciteit injecteren is niet interessant. De rendabiliteit van de investering hangt dus af van:

 • de investeringskost: naast het plaatsen van zonnepanelen, moeten er mogelijks ook aanpassingen gebeuren aan het elektriciteitsnet. Informeer daarom eerst bij uw distributienetbeheerder wat de bijkomende kosten zijn. Deze kosten worden vaak vergeten door installateurs maar kunnen het project onrendabel maken;
 • het verbruiksprofiel: een groot elektriciteitsverbruik overdag is zeker een vereiste. Een hoger verbruik tijdens de zomermaanden (door bv. extra koeling) maakt de investering in zonnepanelen interessanter. Daarnaast kan injectie gedeeltelijk voorkomen worden door regelbare verbruikers (die bv. normaal enkel ’s nachts draaien op een lager tarief) aan te zetten. De opbrengst voor de geïnjecteerde elektriciteit ligt 3 tot 6 keer lager dan de besparing die gerealiseerd wordt indien de elektriciteit zelf gebruikt wordt;
 • de dimensionering: PV-installaties moeten goed afgestemd zijn op het elektriciteitsverbruik van het bedrijf. Een te grote PV-installatie zorgt voor een te groot aandeel elektriciteit dat geïnjecteerd wordt op het elektriciteitsnet waardoor de investering minder rendabel wordt;
 • de elektriciteitskost: deze kan voor bedrijven zeer sterk variëren. Hoe een elektriciteitsfactuur juist opgebouwd wordt, leest u in dit bericht. Bedrijven die 200 euro/MWh betalen voor hun elektriciteit realiseren een grotere besparing met zonnepanelen dan bedrijven die slechts 100 euro/MWh betalen.

Informeer u bij een onafhankelijk adviseur zoals Profex, wanneer u een investering in zonnepanelen overweegt. Een degelijke afstemming op de toepassing en een correcte dimensionering van de installatie, zijn erg belangrijk.

Biogasinstallaties en biogas-WKK

Via vergisting van afvalstromen (mest, oogstresten, OBA, …) in combinatie met energiegewassen, produceert de installatie biogas dat door biogasmotoren vervolgens omgezet wordt tot elektriciteit en warmte.

Door energiewinning uit afvalstromen, een stabiele elektriciteitsproductie en het verwerken van de aangevoerde afvalstromen tot hoogwaardig eindproduct, vormen biogasinstallaties op verschillende niveaus een belangrijk onderdeel van het Vlaamse landschap. De productie van groene elektriciteit en het nuttig gebruiken van de geproduceerde warmte wordt vanuit de overheid gestimuleerd met de uitreiking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten (GSC & WKC).

Hoe verloopt een biogasproject?

Eerst en vooral bepalen we de haalbaarheid van het project. Naast de economische rendabiliteit is het ook belangrijk te onderzoeken hoe een dergelijk project in de omgeving kan inpassen. Voor zo’n project is er alleszins een stedenbouwkundige en een milieuvergunning nodig. Vaak is ook een energiestudie van het project vereist. Deze moet bekijken of alle energie nuttig gebruikt wordt. Met de distributienetbeheerder gaan we rond de tafel zitten. Een netstudie in verband met het injecteren van de geproduceerde elektriciteit, is dikwijls nodig. Tot slot kan men via principeaanvragen bij het Vlaams Energieagentschap de subsidieregeling onder de vorm van GSC en WKC vastleggen.

Naast de nodige elektrische keuringen, zal bij de indienstname van de biogasinstallatie een keuring uitgevoerd worden om in aanmerking te komen voor GSC en WKC. Hierbij is het van belang dat alle geproduceerde elektriciteit en benutte warmte gemeten worden via gecertificeerde tellers. Deze informatie wordt uiteindelijk verwerkt in een definitief aanvraagdossier waarbij ook de productieprocessen met bijhorende schema’s worden toegelicht en een voorstel van de berekening van GSC en WKC wordt gedaan.

Opvolging noodzakelijk

De laatste jaren is de subsidieregeling sterk gewijzigd waardoor een maximale benutting van de elektriciteit- en warmteproductie belangrijk is voor de rendabiliteit van de installatie. Door het regelmatig laten uitvoeren van rendementsanalyses, worden bijkomende optimalisatiemogelijkheden tijdig gedetecteerd. Ook moeten gecertificeerde tellers regelmatig vervangen en herijkt worden om te voldoen aan alle vereisten. Enkel op die manier heeft men recht op GSC en WKC.

Tot slot hebben oudere installaties, met startdatum vóór 2013, voor GSC recht op een verlenging van vollasturen en dit afhankelijk van de gepresteerde vollastdraaiuren, en op basis van niet-afgeschreven investeringen en operationele kosten (2 x 5 jaar).

Voor het begeleiden van uw bedrijf in alles wat te maken heeft met projectbegeleiding, vergunningen, studies, gasanalyses, keuringen en analyses bent u bij Profex aan het juiste adres. Wij hebben reeds jaren ervaring in deze materie en werken op regelmatige basis samen met de betrokken inspectieorganen en de overheid.

Aardgas-WKK

Heeft uw bedrijf een groot elektriciteits- en warmteverbruik? Dan is de kans groot dat een warmtekrachtinstallatie op aardgas een interessante investering is. Daarnaast kan u door de grote flexibiliteit van de WKK op een belangrijke manier inspringen op de elektriciteitsmarkt. Op basis van de verbruiksprofielen gebeurt een eerste onderzoek naar de haalbaarheid van een WKK. In een tweede fase wordt een detailstudie gemaakt van het elektriciteits- en warmteverbruik en worden verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt.

Vervolgens vragen we de nodige vergunningen aan en worden de netstudies voor aardgas en elektriciteit opgestart. Geen aardgasnet in de buurt? Dit probleem kan verholpen doordat de eerste kilometer aardgasaansluiting gratis door de netbeheerder wordt aangelegd voor een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie. Via de principeaanvraag bij het Vlaams Energieagentschap wordt de subsidieregeling onder de vorm van WKC vastgelegd. Analoog als bij biogas-WKK’s dienen bij de indienstname van een aardgas-WKK-installatie de nodige keuringen uitgevoerd te worden. Daarnaast wordt met een definitief warmtekrachtdossier de opstart voltooid.

Tot slot is een continue opvolging vereist:

 • doorgedreven optimalisaties;
 • organiseren van vereiste keuringen;
 • vervangingen/herijkingen van meettoestellen;
 • begeleiding bij uitbreidingen
 • ...

Ook hierin draagt Profex zijn steentje bij om het maximale uit uw installatie te halen. De wetgeving verandert regelmatig. Wij volgen die voor u op de voet. Contacteer ons zodat u zeker bent dat u mee bent met de laatste nieuwtjes.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.