Facebook pixel

Zuivelverwerking en productie van melk en dessertsFoto0296

Foto0296AfwateringFoto0300Foto0301

Profex is sinds 2010 actief als milieucoördinator en doet er de volledige milieubegeleiding.

Dit resulteerde in:

  • een vermindering van de afvalwaterheffing met een factor 5 tot 10, door de opmaak van gedetailleerde waterbalansen
  • de coördinatie van het overleg tussen de verschillende partijen om een noodaansluiting op de riolering mogelijk te maken
  • het crisismanagement naar aanleiding van een brand in de dessertafdeling waardoor we alle gevolgen van de brand in de ruimte hebben kunnen beperken tot het bedrijfsterrein, een gecontroleerde afvoer van bluswater hebben gedaan, de waterzuiveringsinstallatie en het leefmilieu gevrijwaard hebben van de gevolgen van de brand, de milieukundige begeleiding en vergunningen verzorgd hebben voor de verplaatsing en de doorstart van de dessertproductie
  • een gedetailleerd milieutechnisch uitvoeringsplan
  • de begeleiding van de toetreding tot de energiebeleidsovereenkomst sinds 2014
  • de aangiftes voor de afvalwaterheffing en het Integraal Milieu Jaar Verslag of IMJV


Gerelateerde dienstenSubsidiecall kleine en middelgrote windturbines

Subsidiecall kleine en middelgrote windturbines

De Vlaamse overheid wil kmo’s helpen bij het bouwen van kleine windmolens, zodat ze zelf de groene stroom kunnen produceren die nodig is voor hun activiteiten. De steun wordt toegekend volgens de call-formule en is enkel van toepassing op investerings- en aansluitkosten.

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte