Facebook pixel

Zuivelverwerking en productie van melk en dessertsFoto0296

Foto0296AfwateringFoto0300Foto0301

Profex is sinds 2010 actief als milieucoördinator en doet er de volledige milieubegeleiding.

Dit resulteerde in:

  • een vermindering van de afvalwaterheffing met een factor 5 tot 10, door de opmaak van gedetailleerde waterbalansen
  • de coördinatie van het overleg tussen de verschillende partijen om een noodaansluiting op de riolering mogelijk te maken
  • het crisismanagement naar aanleiding van een brand in de dessertafdeling waardoor we alle gevolgen van de brand in de ruimte hebben kunnen beperken tot het bedrijfsterrein, een gecontroleerde afvoer van bluswater hebben gedaan, de waterzuiveringsinstallatie en het leefmilieu gevrijwaard hebben van de gevolgen van de brand, de milieukundige begeleiding en vergunningen verzorgd hebben voor de verplaatsing en de doorstart van de dessertproductie
  • een gedetailleerd milieutechnisch uitvoeringsplan
  • de begeleiding van de toetreding tot de energiebeleidsovereenkomst sinds 2014
  • de aangiftes voor de afvalwaterheffing en het Integraal Milieu Jaar Verslag of IMJV


Gerelateerde dienstenFinanciele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen die op de limitatieve technologieënlijst staan. Met deze premie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Profex helpt u graag bij uw aanvraag.

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

In de praktijk wordt het kijkglas vaak nog beschouwd als een permanent lekdetectiesysteem. Dit strookt echter niet met het officieel standpunt van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte