Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

Het is eindelijk gekend: de datum voor de invoering van het asbestattest. Vanaf 23 november 2022 zal het asbestattest verplicht zijn voor elke overdracht van een onroerend goed dat gebouwd werd voor 2001.


Wat is het asbestattest?

Een asbestattest beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.


Wanneer is het attest nodig?

Bij elke overdracht van een pand gebouwd voor 2001 moet een asbestattest overhandigd worden aan de koper. De verplichting geldt voor:

  • Woningen

  • Bedrijfsgebouwen

  • Kantoorgebouwen

  • Overheidsgebouwen

  • Agrarische gebouwen

  • Religieuze gebouwen en andere types

Onder overdracht verstaan we: een overdracht van een eigendomsrecht (verkoop of schenking) of een vestiging of overdracht van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal of een zakelijk recht van gebruik.

De verkoper maakt het asbestattest aan de koper bekend bij ondertekening van het compromis. Uiteraard kunnen kopers ook al eerder deze informatie opvragen, bv. bij het bezichtigen van de woning.


Wanneer kan u het attest aanvragen?

Het asbestattest kan u vanaf juni 2022 aanvragen bij één van onze deskundigen. Onze gecertificeerde asbestdeskundigen krijgen vanaf deze zomer toegang tot de databank asbestinventarisatie van de OVAM. Vanaf dan kunnen we starten met de asbestinventarisaties voor de asbestattesten.


Heeft u vragen? Wenst u meer info? Aarzel niet en neem contact op met onze experten
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten