Bodemonderzoek bij risicopercelen

Profex krijgt vaak vragen in verband met bodemonderzoeken bij overdrachten van delen van risicopercelen. Indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is, kan de overdracht doorgaan. En dit zonder dat men voorafgaand een oriënterend bodemonderzoek moet uitvoeren.

Na overdracht zal dit deel kadastraal genummerd worden, maar blijft dit perceel echter opgenomen als risicoperceel. Hierdoor zal deze problematiek bij daaropvolgende overdrachten terugkomen. Om dit te vermijden is er een definitieve oplossing nodig.

Studie- en adviesbureau Profex kan u hierin begeleiden. Profex is erkend bodemsaneringsdeskundige type II en heeft veel ervaring met complexe overdrachten.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten