Einde overgangsperiode destructieve asbestinventaris

De overgangsperiode waarbij u in bepaalde situaties een destructieve asbestinventaris in plaats van een sloopopvolgingsplan kon indienen, loopt na een verlenging van 2 jaar af op 31/12/2021.

Dit betekent dat u vanaf dan opnieuw een sloopopvolgingsplan moet opmaken en toevoegen bij de volgende constructies: 

  • Ééngezinswoningen;

  • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume <1.000 m³ bouwvolume;

  • Residentiële gebouwen met een bouwvolume <5.000 m³;

  • Niet-omgevingsvergunningsplichtige sloop-, renovatie-, en ontmantelingswerken aan gebouwen.

Indien uw dossier vóór 1 december 2021 bij Tracimat vzw wordt ingediend en nog in 2021 in uitvoering gaat, kan u voor bovenstaande type werven een destructieve asbestinventaris indienen in plaats van een sloopopvolgingsplan. Kan dit niet meer voor u? Dan valt u onder de nieuwe regelwetgeving:Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2022?

Vanaf 1 januari 2022 vallen gebouwen die kleiner zijn dan 1.000m³ onder de vereenvoudigde procedure. Gebouwen die groter zijn dan 1.000 m³ vallen onder de uitgebreide procedure, ongeacht het type gebouw (residentieel of niet-residentieel).

Voor werven met een bouwvolume kleiner dan 1.000 m³ moet u de vereenvoudigde procedure gebouwen  volgen waarbij u minimaal moet zorgen voor de:

  • Identificatie en inschatting van de hoeveelheid steenachtige materialen;

  • Identificatie en inschatting van de hoeveelheid gevaarlijke materialen inclusief asbestverdachte en -houdende materialen;

  • Checklist storende stoffen.

Voor werven met een bouwvolume groter 1.000m³ moet u de uitgebreide procedure gebouwen volgen.

 

Zit u met vragen over de verschillende procedures? Of heeft u een dringend probleem? Aarzel niet en contacteer onze experten.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten