Erkend duurzaamheidscertificatieschema voor verwerkers mest en afval

De verstrengde regelgeving rond de erkenning van duurzame inputstromen, bio-energie en biobrandstoffen werd dit jaar in Vlaanderen uitgerold. Met de recente goedkeuring van RED III in het Europees parlement komt er nog een verstrenging aan.

Indien je groenestroomcertificaten krijgt voor de elektriciteitsproductie uit een biogas-WKK dienen je inputstromen te voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Je kan hieraan voldoen via het vereenvoudigd schema van VEKA en bijhorende verklaringen op eer. Echter is er hieromtrent vandaag heel wat onduidelijk.

Een andere mogelijkheid is je installatie te laten certificeren onder een erkend duurzaamheidscertificatieschema, zoals ISCC. Certificatie biedt de zekerheid dat je installatie voldoet aan de geldende vereisten.

Indien je biomethaan op de markt wil brengen als transportbrandstof is certificatie onder een erkend duurzaamheidscertificatieschema sowieso noodzakelijk.


Exergie en Profex helpen je je toekomststrategie op te stellen en begeleidt installaties bij deze certificatie. Contacteer ons gerust voor een verkennend gesprek of meer informatie.





DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten