Nieuwe call groene warmte, restwarmte, biomethaan

De Vlaamse regering heeft voor de vijfde maal een oproep gelanceerd voor het subsidiëren van projecten rond groene warmteproductie (restwarmte, geothermie, lokale biomassa) en biomethaan. Vanaf 1 februari tot 15 maart 2017 kunnen hiervoor aanvragen ingediend worden. Voor deze oproep wordt een budget van 12 miljoen euro vrijgemaakt.

Het grootste deel van het budget wordt ingezet voor de recuperatie van restwarmte gevolgd door geothermie (diepe aardwarmte). Deze categorieën krijgen respectievelijk 6 en 4 miljoen euro toegewezen. Voor de inzet van lokale biomassa en het produceren van biomethaan is telkens 1 miljoen euro voorzien.

Profex voert rentabiliteitsstudies uit m.b.t. dit soort projecten en kan ook de volledige subsidieaanvraag opmaken en opvolgen.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten