Nieuwe wetgeving: Vlarema 9

We verwachten dat de Vlaamse Regering tegen december 2022 haar definitieve goedkeuring gaat geven om het VLAREMA 9 in voegen te laten gaan.

Informatiefiche OBA-stroom

Het nieuwe VLAREMA 9 voorziet in een informatiefiche voor organische en biologische afvalstromen die naar recyclage gaan of rechtstreeks als bodemverbeterend middel ingezet mogen worden. Voor reststromen uit de voedingsindustrie die richting biogas- of composteringsinstallaties gaan, of die rechtstreeks mogen gebruikt worden als meststof / bodemverbeterend middel, zal dergelijke fiche dus moeten opgesteld worden

Voorbeelden van informatie die op dergelijke informatiefiche moet komen, zijn: 

  • Gebruikelijke benaming afvalstof

  • Productieproces waaruit afvalstof ontstaat

  • Een inschatting van biogaspotentieel (in geval van inzet in biogasinstallatie)

  • Indeling in risicoklassen

  • Eventuele contaminanten

  • ....


Gezien onze ervaring in de sector is Profex de ideale partner om u hierin te ondersteunen.


Contacteer ons bij vragen over VLAREMA 9
 
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten