Op weg naar een lagere waterfactuur

Als bedrijf tracht men de kosten optimaal te beheersen. Het verbruik van water binnen de bedrijfsvoering is een kost die heel snel kan oplopen. Het loont echter om stil te staan bij het gebruik van diverse waterbronnen op uw site. Profex ondersteunt bedrijven in elke fase van hun exploitatie met een doordachte beschouwing over het gewenst waterverbruik en de financiële consequentie ervan.

Weinig bedrijven komen níet in aanraking met enige bron van waterverbruik. Drinkwater voor de medewerkers en sanitair waterverbruik zijn de meest evidente aanwendingen. Maar verbruikt u hemelwater binnen uw productieproces of vangt u hemelwater op om dit vervolgens in te zetten ter bestrijding van stofhinder? Wordt verontreinigde grond opgeslagen in open terrein, en kan het regenwater hiervan afspoelen? Worden bepaalde afvalstoffen op uw terrein gestockeerd zonder enige afdekking? In al deze gevallen kan men via een overwogen aanleg van het terrein of de juiste plaatsing van overkappingen reeds een grote besparing realiseren op de waterfacturen.

Inzicht in uw waterfactuur

Maar zelfs als men vindt dat het bedrijfsterrein of opslagplaats wel overwogen werd aangelegd, dan nog kan Profex in veel gevallen helpen. De integrale waterfactuur zit immers vol formules en achterliggende berekeningen. Men betaalt daarin voor het gebruik van drinkwater en voor de afvoer en zuivering van het geloosde water. Veel bedrijven vergeten echter dat ook dient betaald te worden voor elke ‘eigen’ waterwinning. Met eigen waterwinning wordt het gebruik van grond- en putwater bedoeld, maar bijvoorbeeld ook van opgevangen hemel-water. Dient het opgevangen hemelwater als waswater voor uw voertuigen? Als toevoer naar de verneveling of watergordijn om stof neer te slaan? Men dient te betalen voor het gebruik van dit eigen water en voor de lozing ervan. Loost u dit water niet, dan is het aan te raden om te kijken of u in aanmerking komt voor een nullozerstatuut. Dat geeft een gunstigere heffingsberekening.

Administratieve ondersteuning en transparantie

Bij een jaarverbruik van minstens 500 m3 aan water, en/of als het bedrijf een eigen waterwinning heeft, moet een heffing betaald worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dit gebeurt via een aangifteformulier dat jaarlijks voor 15 maart ingediend moet worden. De juiste keuze van de sector, en de gegevens die moeten worden doorgegeven zijn zaken die Profex voor het bedrijf kan overnemen. De keuze voor een forfaitaire berekening of een berekening op maat via meetcampagnes wordt wel overwogen en het verschil in kostprijs wordt gesimuleerd en duidelijk gemaakt. VMM stuurt de gegevens van de aangifte door naar de drinkwatermaatschappij die op hun beurt een vergoeding of bijdrage zal aanrekenen voor de lozing en zuivering van dit water. De drinkwatermaatschappij werkt met voorschotfacturen en definitieve aanrekeningen. Het moet gezegd dat dit vaak allesbehalve transparant en duidelijk is. Profex analyseert deze facturen en aanrekeningen, en ontdekte al meermaals fouten in de gebruikte gegevens. Een lager factuurbedrag kan via soms eenvoudige voor de hand liggende aanpassingen het resultaat zijn. In dialoog met de drinkwatermaatschappijen en VMM kunnen bovendien afspraken worden gemaakt, zoals de opmaak van een jaarlijkse waterbalans.

Wateraangifte cruciaal in milieu- of omgevingsvergunning

Bedrijven die deze aangifteplicht negeren kunnen bedrogen uitkomen wanneer hun bestaande milieu- of omgevingsvergunning hernieuwd of gewijzigd moet worden. Het waterverhaal in de exploitatie wint jaarlijks aan belang en gegevens omtrent het waterverbruik worden door de adviesinstanties opgevraagd of opgezocht. Het niet in orde zijn met de aangifteplicht kan dan roet gooien in de aanvraagprocedure en de zaken nodeloos bemoeilijken. Bovendien kan de VMM een bedrijf op eigen initiatief, ‘ambtshalve’, een afrekening voorschotelen van wat zij vermoeden wat aanwezig is. Het is eerder aangewezen om zelf het aangifteformulier van bij het begin van het proces op te maken, dan een voorstel van de VMM te moeten betwisten en te argumenteren. Maar komt het toch tot een discussie met de VMM of met een drink-waterbedrijf en gaat u als bedrijf niet akkoord met de aangerekende tarieven, zal Profex u ook bijstaan in de procedure om dit te betwisten.


Vraag vrijblijvend een offerte aan 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten