Verplichte sortering van keukenafval en etensresten voor alle bedrijven

Vanaf januari 2024 zijn alle bedrijven, ongeacht of ze voedsel serveren, verplicht om keukenafval en etensresten te sorteren. In 2021 gold deze verplichting al voor bepaalde sectoren zoals horeca en zorginstellingen. Het negeren van deze sorteerregel kan bij inspecties leiden tot boetes. Hier zijn enkele stappen die je kan nemen om deze verplichting in jouw bedrijf te implementeren:


  • Neem contact op met jouw gemeente of private inzamelaar om een geschikte afzet- of rolcontainer te verkrijgen voor het verzamelen van keukenafval en etensresten.

  • Bekijk de hoeveelheden keukenafval die jouw bedrijf genereert en bepaal de meest geschikte inzamelfrequentie.

  • Plaats geschikte afvalbakken op strategische locaties in je bedrijf, zoals werkplekken, eetruimtes en keukens. Je kan contact opnemen met je inzamelaar of gemeente voor advies, of zelf afvalbakken aanschaffen.

  • Informeer en communiceer duidelijk met je personeel. Leg uit dat jouw bedrijf nu start met dit sorteerproject en geef heldere richtlijnen aan welk afval in welke container moet worden gedeponeerd.

  • Zorg ervoor dat de verantwoordelijke voor het legen van de afvalbakken op de hoogte is van de veranderingen in het sorteerbeleid. Bespreek deze wijzigingen met de betrokken medewerkers en zorg ervoor dat de verantwoordelijke goed op de hoogte is van welke zakken/bakken met etensresten en keukenafval in welke container moeten worden geplaatst.


Heb je nog vragen? Contacteer jouw Profex-adviseur.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten