Digitaal afvalstoffenidentificatieformulier

Bij elk transport van afval moet er steeds een afvalstoffenidentificatieformulier (AIF) aanwezig zijn. Er zijn wel enkele uitzonderingen waar dit niet verplicht is. De verantwoordelijkheid van dit document ligt bij de afvalstoffeninzamelaar, -handelaar of -makelaar (IHM). Indien de afvalstoffenproducent zelf regelingen treft voor hun afvalstoffen dan is deze hier verantwoordelijk voor.

Sinds 1 januari 2023 is er de verplichting dat het AIF digitaal moet zijn. Dit digitale AIF moet opgesteld zijn door een systeem dat goedgekeurd is bij de OVAM. Daar er eind 2022 te weinig systemen op de markt waren, heeft de minister van omgeving beslist om 2023 als een overgangsjaar te zien en niet te bestraffen indien er geen digitaal AIF ter beschikking is. Ondertussen zijn er een 5-tal systemen goedgekeurd.

De gegevens moeten ingegeven worden voor het transport plaatsvindt. Deze worden gedateerd en ondertekend. Indien het gewicht niet gekend is bij het vertrek, mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van bestemming en moet een kopie van het AIF met vermelding van de hoeveelheid bezorgd worden aan de afvalstoffenproducent. De afvalstoffenproducent die zijn afvalstoffen laat ophalen door een IHM ontvangt ook een kopie van de ingevulde AIF. Deze documenten worden minimaal 5 jaar bewaard. Bij het afleveren van uw afvalstoffen aan een IHM krijgt u ook een afgifte bewijs. Het digitale AIF voldoet hier ook aan en kan hiervoor dus ook gebruikt worden.

Belangrijk om te weten is dat deze wetgeving per gewest anders is. In Wallonië zijn de digitale AIF’s geldig. In Brussel moet nagekeken worden als het systeem ook daar erkend is. Dit wordt best nagevraagd bij de dienstenleverancier als dit het geval is.


PARTAGER CE MESSAGE:

Projets récents