Inzameling afvalolie: nieuwe code van goede praktijk

De sectorfederatie van de circulaire economie Go4Circle schreef een Code van Goede Praktijk voor de inzameling van afvalolie bij bedrijven. Met deze code willen ze PCB-contaminatie vermijden en vervuilers op hun verantwoordelijkheden wijzen.  Welke werkwijze wordt gehanteerd?

Voldoet uw afvalolie?

Het merendeel van de afvalolie die bij bedrijven wordt ingezameld voldoet aan de geldende normen.

Toch stellen inzamelbedrijven nog geregeld contaminatie met PCB’s (polychloorbifenylen) vast. Voor deze vervuilde partijen moet dan een aangepaste milieuvriendelijke oplossing gezocht worden, wat extra kosten meebrengt voor transport, verwerking en reiniging. Die extra kosten worden dan verhaald op de vervuiler. Maar in het verleden kon die vervuiler helaas vaak aan zijn verantwoordelijkheden ontsnappen, door gebrek aan ontegensprekelijk bewijs: de afvalolie wordt collectief ingezameld en geraakt dus vermengd met andere oliepartijen die de tankwagens tijdens hun ronde inslaan.

De sectorfederatie van de circulaire economie Go4Circle schreef hiervoor een Code van Goede Praktijk voor de inzameling van afvalolie bij bedrijven. De code is een extra hulpmiddel om PCB-contaminatie te vermijden door vervuilers te wijzen op hun verantwoordelijkheden.

Welke werkwijze wordt gehanteerd?

Bij ophaling of levering van afvalolie zullen volgens de code van goede praktijk twee stalen genomen worden. De monsters worden gelabeld en verzegeld, waarbij een exemplaar door het inzamelbedrijf wordt bewaard en het andere door het bedrijf dat de afvalolie produceerde.

Als er tijdens de analyse van de ingezamelde oliën geen contaminaties worden vastgesteld, krijgen de klanten hun verwerkingsattesten en mogen ze hun monsters vernietigen. In het geval er wel contaminatie wordt vastgesteld, zal het inzamelbedrijf alle betreffende monsters laten onderzoeken door een erkend laboratorium om het vervuilende bedrijf te identificeren. Als ook de tegenexpertise met het tweede monster de vervuiling bevestigt, zal de vervuiler op zijn verantwoordelijkheden worden gewezen. En die kan er niet langer onder uit, aangezien hij vooraf is ingelicht over de Code en de gevolgen van PCB-contaminatie.

De inzamelbedrijven zullen de komende maanden hun klanten persoonlijk informeren over deze code, en hen bewust maken van de risico’s van PCB-contaminatie.

Wat kan Profex voor u betekenen?

Heeft u vragen waar uw bedrijf met uw afvalolie het best naartoe gaat? Wilt u weten voor welke problemen een PCB-contaminatie op uw bedrijf kan zorgen? Laat u de afvalolie op uw bedrijf best al eens analyseren? Moet u alle afvalstoffen, alsook afvalolie ingeven via het integraal milieujaarverslag (IMJV)?

Contacteer vrijblijvend onze consultants.
PARTAGER CE MESSAGE:

Projets récents