Subsidiecall kleine en middelgrote windturbines

De Vlaamse overheid wil kmo’s helpen bij het bouwen van kleine windmolens, zodat ze zelf de groene stroom kunnen produceren die nodig is voor hun activiteiten. De steun wordt toegekend volgens de call-formule en is enkel van toepassing op investerings- en aansluitkosten. Dat betekent dat iedereen een subsidiedossier kan indienen, maar dat alleen de best gerangschikte projecten een toelage zullen krijgen. Hoe hoger de elektriciteitsproductie per eenheid van aangevraagde steun, hoe hoger het project wordt gerangschikt. Het Vlaams gewest heeft voor deze call een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor die constructiesteun, maar de subsidie wordt in de praktijk afgetopt op 1.000 euro per MWh geraamde jaarlijkse energieopbrengst.

Let wel op, de regelgeving en berekeningen rond de call kennen strikte randvoorwaarden. Na de goedkeuring van de aanvraag volgen er meteen enkele belangrijke verplichtingen. Zo is de zaakvoerder verplicht om zijn project binnen een bepaalde termijn te vergunnen en uit te voeren en moet er een bankgarantie gegeven worden.  Bovendien komen de installaties die deel uitmaken van de doelgroep voor de investeringssubsidie (windturbines met een bruto nominaal elektrisch vermogen van 10 – 300 kW) vanaf 1 januari 2019 niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

Profex heeft door haar jarenlange ervaring met subsidiedossiers voor groene stroom en warmtekracht reeds een sterke reputatie opgebouwd. Met onze expertise bekomt u een correcte steunaanvraag en een onpartijdige voorberekening van de rentabiliteit van uw project.

De huidige call loopt tussen 3 december 2018 en 24 januari 2019.
PARTAGER CE MESSAGE:

Projets récents