Is uw grond vervuild?

Deze week verschenen in de pers berichten waaruit bleek dat OVAM de kost van een bodemonderzoek zou betalen. Dit was echter onvolledige berichtgeving. Graag zetten we voor u even de feiten op een rijtje. Heeft u specifieke vragen, dan kan u uiteraard terecht bij onze bodemdeskundigen.

Op de website www.degrotegrondvraag.be kan u sinds kort ontdekken of uw grond onderzoeksplichtig is. Er zijn drie mogelijke uitkomsten, wanneer u uw grond ingeeft in de zoekbalk.

  • Uw perceel kleurt groen: er moet geen onderzoek gebeuren
  • Uw perceel kleurt geel: de situatie is gekend bij de OVAM en deze heeft alle info. Voorlopig dient er geen onderzoek te gebeuren.
  • Uw perceel kleurt rood: uw grond is een risicogrond en er moet nog een bodemonderzoek gebeuren.

Enkel wanneer uw perceel rood is ingekleurd, moet er een onderzoek gebeuren. In de meeste gevallen moet u als eigenaar de opdracht geven aan een erkend bodemsaneringsdeskundige om dit onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is dan ook op eigen kosten.

Wanneer zal de OVAM dan de kosten betalen? 

De OVAM zal enkel de onderzoeksplicht op zich nemen wanneer er wordt voldaan aan volgende voorwaarden: 

  • u bent eigenaar van een risico-grond waarop risico-inrichtingen hebben plaatsgevonden met aanvang vóór 29 oktober 1995;
  • u heeft de risico-inrichtingen niet zelf geëxploiteerd;
  • de risico-inrichtingen werden geëxploiteerd voor u eigenaar van de gronden werd;
  • u hebt de gronden, nadat u ze verworven heeft, alleen aangewend voor particulier gebruik;
  • als u het eigendomsrecht op de risicogrond door vererving heb verworven, voldoet de erflater ook aan de bovenvermelde voorwaarden. In deze situatie vermeldt u zowel de datum van verwerving door uzelf als de datum van verwerving door de erflater op het aanvraagformulier.

Is de kaart volledig?

Op dit moment is de kaart nog maar aangevuld voor slechts 95 gemeentes. Is er voor uw gemeente nog geen info beschikbaar op de kaart, dan kan u terecht bij onze bodemdeskundigen. Zij zullen dit voor u uitzoeken bij de betreffende gemeente en de OVAM.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten