Facebook pixel

Energieplannen

Een energieplan moet opgemaakt worden voor een bestaande inrichting wanneer:

  • die een primair energieverbruik heeft van minstens 0,5 PJ per jaar of;
  •  voor deze inrichting een milieuvergunning hernieuwd moet worden als deze een jaarlijks primair energieverbruik heeft tussen de 0,1 en de 0,5 PJ

​Het uiteindelijk doel van een energieplan is het verminderen van het energieverbruik in de installatie of het bedrijf. Om tot dit resultaat te komen, wordt er een energieaudit uitgevoerd. Op die manier komen we tot een lijst van potentiële investeringen die het energieverbruik kunnen verlagen. Steeds moet er aangetoond worden wat de IRR na belastingen is van deze maatregelen. Alleen maatregelen die een IRR hebben van minder dan 15% na belastingen, hoeven niet uitgevoerd te worden. Alle andere potentiële investeringen moeten binnen de drie jaar na de conformverklaring van het energieplan of na de hernieuwing van de milieuvergunning, uitgevoerd te worden.

Enkel een erkend energiedeskundige mag een energieplan opstellen. Deze erkenning gebeurt door de Vlaamse Overheid, meer bepaald door het VEA en het VBBV. Ook het energieplan zelf moet door deze diensten aanvaard worden.

Profex heeft deze energiedeskundigen in huis en kan uw bedrijf bijstaan in het opstellen van een energieplan.

Als u de energie-efficiëntie van uw bestaande inrichting wil optimaliseren zodat deze zowel door uw jaarlijkse energiebegroting als op de Vlaamse overheid positief ervaren wordt, moet u niet twijfelen en onmiddellijk contact opnemen met Profex.

Een tip: Bedrijven die een energiebeleidsovereenkomst (EBO) afgesloten hebben met de Vlaamse Overheid, kunnen van de verplichting tot de opmaak van een energieplan, vrijgesteld worden. Profex kan u ook begeleiden in het opstellen van deze EBO.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.