TECHNISCH VERSLAG GRONDVERZET VOOR BOUW VAN 9 windturbines

Midden september 2020 hebben onze experten een technisch verslag grondverzet uitgevoerd voor het bouwen van 9 windturbines in Bassenge. 

Deze werkzaamheden hebben uit boringen en bodemonderzoeken bestaan om zo de kwaliteit van meer dan 60.000 m³ grond te bepalen. De helft van dit volume is afgegraven om de aanleg van bijna 8km wegen mogelijk te maken. De andere helft vertegenwoordigde het volume dat nodig was voor de funderingen van de windturbines. 

De voltooiing van het technisch verslag grondverzet nam in totaal twee maanden in beslag. Onze experten hebben in deze twee maanden 330 boringen en 95 bodemanalyses uitgevoerd. Ook het opstellen van het technisch verslag gondverzet kwam aan de beurt. Twee weken na het indienen van het verslag bij VZW Walterre, werd het controle certificaat voor de kwaliteit van de grond afgegeven. Vervolgens gingen de werkzaamheden aan de hand van een projectplanning van start. 

Moet u zelf grond afgraven of verwijderen? Neem contact op met Profex! Onze experten helpen u graag verder.  

DEEL DIT BERICHT:

Geïnteresseerd? Contacteer ons voor een voorstel.

VRAAG HIER UW OFFERTE!