Milieucoördinatie voor zandwinningbedrijf NV Meganck-Collewaert

Het familiebedrijf NV Meganck-Collewaert schakelde Profex 8 jaar geleden in als extern milieucoördinator op hun zandwinningsbedrijf.

Aan de hand van het advies van onze milieucoördinator en de begeleiding bij technische verslagen voor grondverzet, ondersteunen onze experten de toekomstvisie van dit bedrijf én zorgen ze ervoor dat het transport van de grond bij de tijdelijke opslagplaats (TOP) correct verloopt. 


Een definitieve opslagplaats voor gronden

Op dit bedrijf brengen vrachtwagens te storten gronden aan om te dumpen in de open vijver. Deze gronden kunnen afkomstig zijn van uit- en of afgravingen van bouwterreinen of bijvoorbeeld wegeniswerken. De aangevoerde gronden worden vrijwel onmiddellijk in de plas gedumpt. Voor het dumpen van de gronden in de put is een technisch verslag, conformverklaring en grondtransporttoelating vereist. Ook moeten deze voldoen aan de waarden van de bodemsaneringsnormen van het Vlarebo (bijlage IV) bestemmingstype III en voor de bovenste laag van 1.5 m gronden voor vrij hergebruik. 

Het gaat voornamelijk over grond zonder stenen, grond met max. 25 % stenen, klei en leemachtige grond met max. 25 % stenen en vochtige grond met max. 25 % stenen. 

Indien er stenen inzitten, worden de gronden vooraf gezeefd, waarbij de stenen ter plaatse ook gerecycleerd worden. 

Alle gronden worden gewogen op de eigen weegbrug.


Meganck-Collewaert, een specialist in het ontginnen van zand

Naast de opvang van afgevoerde gronden, is Meganck-Collewaert ook een specialist in het ontginnen van zand. Dit proces verloopt via de baggerboot op de waterplas. Het ontginnen van zand gebeurt in een nat proces door gebruik te maken van een cutterzuiger. Via de drijvende leidingen op het water wordt een zand/watermengsel gepompt naar één van de drie zanddepots (eigenlijke ontwateringsbekkens) achteraan op het terrein. Onzuiverheden verdwijnen dus met andere woorden gravitair uit het zand in deze depots.  

De diepte van de ontginning is afhankelijk van de plaatselijke geologische gesteldheid van de bodem en varieert tussen de 10m tot 18m onder het maaiveld. In de zanddepots vloeit het water en slib af en blijft zuiver zand over. 


Verschillende toepassingen van het zand

Het zand kan na ontwatering verhandeld worden en gebruikt worden voor onder meer funderingen. Maar het kan ook ter plaatse afgezeefd worden voor specifieke toepassingen in de bouwsector tot aanvulzand , gespoten zand , gezeefd zand  of één van de eigen toepassingen op het terrein nl. gewassen zand. 

In de zandcycloon wordt het zand direct gewassen, gezeefd en via een transportband naar een apart zanddepot gebracht waar het tijdelijk gestockeerd wordt. De structuur van het gewassen zand is meer homogeen en er is veel vraag naar ‚Äėgewassen‚Äô zand¬† dat bruikbaar is voor allerlei bouwtoepassingen. Gewassen zand wordt bijvoorbeeld heel vaak gebruikt voor paardenpistes of recreatietoepassingen en is CE-gecertificeerd.

Dit zand wordt gebruikt in de eigen mengcentrale. Aan het ontgonnen zand worden in de mengcentrale cement of granulaten gevoegd om een gestabiliseerd zand (zandcement), cementgebonden steenslagfundering, betongranulaten (0/20 en 0/40) en schraal of mager beton te maken. Het zandcement wordt bijvoorbeeld gebruikt als fundering voor klinkers en mager beton bijvoorbeeld voor het plaatsen van palen. 

Om deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, moet men wel rekening houden met een aantal verplichtingen:


Technisch verslag grondverzet

Voordat men de grond bij de tijdelijke opslagplaats transporteert, moet er eerst een kwaliteitscontrole gebeuren zodat een gepaste bestemming kan bepaald worden. Dit gebeurt door ons deskundig bodemteam. Van de uitgegraven grond worden steeds enkele stalen genomen, waarvan na analyse een technisch verslag wordt opgemaakt. Op deze manier kan men de verspreiding van bodemverontreiniging tegen gaan en de grond bij de TOP veilig verdelen over de gepaste bestemming.


Milieucoördinatie

Met hun doorgedreven kennis van de milieuwetgeving, staan onze experten ook in voor de milieucoördinatie van Meganck-Collewaert. Hierdoor is het volledige bedrijf steeds in orde met de milieuwetgeving, afvalwetgeving en grondverzetsregeling. 

Heeft u ook een milieucoördinator nodig? Profex begeleidt u als ondernemer om uw dromen waar te maken door strategisch advies te verlenen en een pragmatische aanpak toe te passen. Uiteraard met een doorgedreven expertise over de huidige wetgeving. Neem contact op via het algemeen nummer 0800 59 002 of via info@profex.be.DEEL DIT BERICHT:


Wat deed Profex?

Ge√Įnteresseerd? Contacteer ons voor een voorstel.

VRAAG HIER UW OFFERTE!