Oriënterend bodemonderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of er een bodemverontreiniging ontstaan is op een risicogrond

Er zijn meerdere momenten waarop dergelijke onderzoek moet worden uitgevoerd. De meest voorkomende zijn een overdracht, periodieke verplichting (om de 10 of 20 jaar) en indiening van een milieuvergunning voor een GPBV-bedrijf (industriële installaties die een grotere impact kunnen hebben op het milieu). Dit laatste noemen we ook wel een situatierapport.

Hoe verloopt een oriënterend bodemonderzoek?

De bodemsaneringsdeskundige neemt de nodige grond- en grondwaterstalen ter hoogte van de 'risicozones'. Dit zijn zones met verhoogde kans op bodemverontreiniging. Voorbeelden daarvan zijn opslagtanks, productiezones, tankplaatsen. Daarnaast neemt hij ook stalen ter hoogte van onverdachte zones. Het aantal stalen per bodemonderzoek hangt af van het aantal risicozones, de grootte ervan en de grootte van het perceel. 

De bodemdeskundigen van Profex voeren alle onderzoeken uit conform de standaardprocedures van de OVAM.


Vraag vrijblijvend een offerte aanOnze expertises