Facebook pixel

Nieuwe grondlaag voor oefenveld K.A.A. GentAag2-2

Aag2-2Aag1-2Aag3-2

De allereerste stap in dit proces is onderzoeken en bepalen welke kwaliteit de af te graven toplaag heeft zodat men kan bepalen waar de grond heen kan. Hiervoor is de uitvoering van een technisch verslag grondverzet nodig. De voetbalploeg deed hiervoor een beroep op de bodemdeskundigen van Profex.

Op basis van de geanalyseerde stalen krijgt de grond een code die de afzetmogelijkheid van de grond bepaalt.

Wat deed Profex?

  • Staalname en analyse
  • Opmaak Technisch Verslag Grondverzet
  • Aanvraag conformverklaring

Heeft u ook een technisch verslag nodig of wilt u weten wanneer dit verplicht is, contacteer dan Profex. Ons team van bodemdeskundigen adviseert u graag verder.


Gerelateerde dienstenFinanciele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen die op de limitatieve technologieënlijst staan. Met deze premie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Profex helpt u graag bij uw aanvraag.

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

In de praktijk wordt het kijkglas vaak nog beschouwd als een permanent lekdetectiesysteem. Dit strookt echter niet met het officieel standpunt van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte