Ecologiepremie Plus

Heeft uw onderneming recht op een Ecologiepremie Plus? Ontdek de voorwaarden en laat uw aanvraag opstellen door onze consultants.

Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie. Hiermee wil de Vlaamse Regering ondernemingen stimuleren om te investeren in een milieuvriendelijk en energiezuinig productieproces. Alle kleine, middelgrote of grote ondernemingen met een aanvaardbare activiteit die ecologische investeringen uitvoeren in het Vlaamse Gewest, kunnen in aanmerking komen voor een Ecologiepremie Plus (EP-PLUS).

De EP-PLUS wordt toegekend aan bedrijven die investeren in technologieën opgenomen in de limitatieve technologieënlijst. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald op basis van de meerkost en de essentiële componenten; de grootte van de onderneming en de subsidiebonus.

Investeert u binnenkort in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en/of milieutechnologie?

Contacteer Profex om u te ondersteunen bij een aanvraag!


Onze expertises