Facebook pixel

Milieuadvies bij breek- en betoncentraleOBBC Oosterzele

OBBC OosterzeleOBBC Oosterzele breek en betoncentraleOBBC breek- en betoncentraleluchtfoto OBBC breek- en betoncentrale

O.B.B.C. nv te Oosterzele exploiteert een breekwerf voor de recyclage van bouwpuin, de productie van beton via de betoncentrales en een TOP voor de opslag van grond. Het bedrijf is bovendien een innovatieve koploper in de maximale recyclage en valorisatie van puin.

Profex staat in voor de milieucoördinatie op de site en begeleidt het bedrijf in haar toekomstvisie. De nodige verplichtingen die gepaard gaan bij een afvalstoffenverwerkend bedrijf en andere nodige registraties of rapportages worden mee gecoördineerd en uitgevoerd door Profex. Recent nog werd een milieuvergunning verkregen voor de verdere exploitatie van de site. Ook voor de opmaak van noodzakelijke bouwvergunningen deed het bedrijf al beroep op onze consultants. Ook de naastliggende beëindigde ontginning van de zandgroeve en de opvulling van de stortplaats met gronden is een aspect waarin Profex omgevingsadvies geeft aan het bedrijf, op bouwkundig en milieukundig vlak.

Profex adviseert en begeleidt:

  • afvalstoffenregister
  • transportdocumenten
  • werkplan
  • voorwaarden en aanduidingen opslag
  • nullozerstatuut
  • peilmetingen
  • integraal milieujaarverslag
  • VMM heffingsaangifte

O.B.B.C onderzoekt samen met enkele partners het hoogwaardig toepassen van gerecycleerd zand in beton. Met dit project, Sand2Sand, wonnen zij de MIP Cleantech Battle van 2016.


Gerelateerde dienstenProfex en Landmax verzoenen natuur en economie

Profex en Landmax verzoenen natuur en economie

In een volgebouwd gebied zoals Vlaanderen worden economische uitbreiding en landschapsontwikkeling maar best samen aangepakt. Landmax en Profex, twee adviesbureaus uit de bedrijvengroep van United Experts, leggen hun expertise samen om bedrijven die willen uitbreiden, te adviseren. Lees verder

Wijzigingen bodemdecreet: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Wijzigingen bodemdecreet: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Recent onderging het Bodemdecreet enkele wijzigingen. Zo komt er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden. Particulieren kunnen echter een vrijstelling van de onderzoeksplicht aanvragen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte