Facebook pixel

Milieuadvies bij breek- en betoncentraleOBBC Oosterzele

OBBC OosterzeleOBBC Oosterzele breek en betoncentraleOBBC breek- en betoncentraleluchtfoto OBBC breek- en betoncentrale

O.B.B.C. nv te Oosterzele exploiteert een breekwerf voor de recyclage van bouwpuin, de productie van beton via de betoncentrales en een TOP voor de opslag van grond. Het bedrijf is bovendien een innovatieve koploper in de maximale recyclage en valorisatie van puin.

Profex staat in voor de milieucoördinatie op de site en begeleidt het bedrijf in haar toekomstvisie. De nodige verplichtingen die gepaard gaan bij een afvalstoffenverwerkend bedrijf en andere nodige registraties of rapportages worden mee gecoördineerd en uitgevoerd door Profex. Recent nog werd een milieuvergunning verkregen voor de verdere exploitatie van de site. Ook voor de opmaak van noodzakelijke bouwvergunningen deed het bedrijf al beroep op onze consultants. Ook de naastliggende beëindigde ontginning van de zandgroeve en de opvulling van de stortplaats met gronden is een aspect waarin Profex omgevingsadvies geeft aan het bedrijf, op bouwkundig en milieukundig vlak.

Profex adviseert en begeleidt:

  • afvalstoffenregister
  • transportdocumenten
  • werkplan
  • voorwaarden en aanduidingen opslag
  • nullozerstatuut
  • peilmetingen
  • integraal milieujaarverslag
  • VMM heffingsaangifte

O.B.B.C onderzoekt samen met enkele partners het hoogwaardig toepassen van gerecycleerd zand in beton. Met dit project, Sand2Sand, wonnen zij de MIP Cleantech Battle van 2016.


Gerelateerde dienstenSubsidiecall kleine en middelgrote windturbines

Subsidiecall kleine en middelgrote windturbines

De Vlaamse overheid wil kmo’s helpen bij het bouwen van kleine windmolens, zodat ze zelf de groene stroom kunnen produceren die nodig is voor hun activiteiten. De steun wordt toegekend volgens de call-formule en is enkel van toepassing op investerings- en aansluitkosten.

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte