Facebook pixel

Milieuadvies bij breek- en betoncentrale



OBBC Oosterzele

OBBC OosterzeleOBBC Oosterzele breek en betoncentraleOBBC breek- en betoncentraleluchtfoto OBBC breek- en betoncentrale

O.B.B.C. nv te Oosterzele exploiteert een breekwerf voor de recyclage van bouwpuin, de productie van beton via de betoncentrales en een TOP voor de opslag van grond. Het bedrijf is bovendien een innovatieve koploper in de maximale recyclage en valorisatie van puin.

Profex staat in voor de milieucoördinatie op de site en begeleidt het bedrijf in haar toekomstvisie. De nodige verplichtingen die gepaard gaan bij een afvalstoffenverwerkend bedrijf en andere nodige registraties of rapportages worden mee gecoördineerd en uitgevoerd door Profex. Recent nog werd een milieuvergunning verkregen voor de verdere exploitatie van de site. Ook voor de opmaak van noodzakelijke bouwvergunningen deed het bedrijf al beroep op onze consultants. Ook de naastliggende beëindigde ontginning van de zandgroeve en de opvulling van de stortplaats met gronden is een aspect waarin Profex omgevingsadvies geeft aan het bedrijf, op bouwkundig en milieukundig vlak.

Profex adviseert en begeleidt:

  • afvalstoffenregister
  • transportdocumenten
  • werkplan
  • voorwaarden en aanduidingen opslag
  • nullozerstatuut
  • peilmetingen
  • integraal milieujaarverslag
  • VMM heffingsaangifte

O.B.B.C onderzoekt samen met enkele partners het hoogwaardig toepassen van gerecycleerd zand in beton. Met dit project, Sand2Sand, wonnen zij de MIP Cleantech Battle van 2016.


Gerelateerde diensten



Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen die op de limitatieve technologieënlijst staan. Met deze premie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Profex helpt u graag bij uw aanvraag.

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

In de praktijk wordt het kijkglas vaak nog beschouwd als een permanent lekdetectiesysteem. Dit strookt echter niet met het officieel standpunt van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte