Facebook pixel

Milieuadvies bij breek- en betoncentraleOBBC Oosterzele

OBBC OosterzeleOBBC Oosterzele breek en betoncentraleOBBC breek- en betoncentraleluchtfoto OBBC breek- en betoncentrale

O.B.B.C. nv te Oosterzele exploiteert een breekwerf voor de recyclage van bouwpuin, de productie van beton via de betoncentrales en een TOP voor de opslag van grond. Het bedrijf is bovendien een innovatieve koploper in de maximale recyclage en valorisatie van puin.

Profex staat in voor de milieucoördinatie op de site en begeleidt het bedrijf in haar toekomstvisie. De nodige verplichtingen die gepaard gaan bij een afvalstoffenverwerkend bedrijf en andere nodige registraties of rapportages worden mee gecoördineerd en uitgevoerd door Profex. Recent nog werd een milieuvergunning verkregen voor de verdere exploitatie van de site. Ook voor de opmaak van noodzakelijke bouwvergunningen deed het bedrijf al beroep op onze consultants. Ook de naastliggende beëindigde ontginning van de zandgroeve en de opvulling van de stortplaats met gronden is een aspect waarin Profex omgevingsadvies geeft aan het bedrijf, op bouwkundig en milieukundig vlak.

Profex adviseert en begeleidt:

  • afvalstoffenregister
  • transportdocumenten
  • werkplan
  • voorwaarden en aanduidingen opslag
  • nullozerstatuut
  • peilmetingen
  • integraal milieujaarverslag
  • VMM heffingsaangifte

O.B.B.C onderzoekt samen met enkele partners het hoogwaardig toepassen van gerecycleerd zand in beton. Met dit project, Sand2Sand, wonnen zij de MIP Cleantech Battle van 2016.


Gerelateerde dienstenOntbijtseminarie voor architecten

Ontbijtseminarie voor architecten

Op dinsdag 2 oktober organiseren DLV en Profex, twee studiebureaus in het kennisnetwerk van United Experts, een ontbijtseminarie voor architecten.

De vergunning voor kleinhandelsactiviteiten

De vergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Eén van de vele wettelijke verplichtingen waar je aan dient te voldoen bij de opstart van een kleinhandelszaak, kan de aanvraag van een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten zijn. Deze is geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte