Omgevingsvergunning

Wetgeving is steeds in verandering. Deze stelling is zeker van toepassing op de milieu- en stedenbouwwetgeving, tegenwoordig ingekaderd in de omgevingswetgeving. Als zelfstandige en als ondernemer houdt u zich waarschijnlijk liever bezig met de core-business van uw bedrijf. Daardoor is het mogelijk dat u misschien niet volledig op de hoogte bent van de meest recente wijzigingen in deze omgevingsregelgeving en van de zaken die er ons nog te wachten staan. Dat is geen probleem, daar zijn wij voor. Bij Profex kan u terecht met al uw vragen over omgevings-, milieu- en stedenbouwkundige wetgeving. 

Eén van de belangrijkste zaken die sinds 23/02/2017 gewijzigd zijn is de éénmaking van de aanvraagprocedures voor de milieu- en bouwvergunning. Bovendien is digitale indiening van de aanvraagdossiers een vereiste geworden. Na een aantal overgangsmaatregelen zijn inmiddels de verkavelingsvergunning, de socio-economische machtiging en de vergunning voor vegetatiewijziging mee opgenomen in de aanvraagprocedures voor een omgevingsvergunning.  


Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

  • Plant u een uitbreiding van uw bedrijf?

  • Plant u de exploitatie van een nieuwe inrichting?

  • Vervalt uw vergunning binnen 12 à 24 maanden?

  • Is uw vergunning aan een update toe?

Bijvoorbeeld wanneer u een bedrijf op een nieuwe site wenst te exploiteren op een nieuw bedrijventerrein van de gemeente. Of als uw bestaande milieuvergunning niet meer actueel zal zijn nadat u een wijziging aan uw productieproces, opslagplaatsen of activiteiten wilt voorzien. Of wanneer de geldigheid van uw bestaande milieuvergunning ten einde loopt, en u een hernieuwing (al dan niet met uitbreiding) wenst te bekomen. 

In deze en duizend andere situaties helpen we u graag bij uw aanvraag en begeleiden u bij het gehele proces dat doorlopen moet worden. We doen dit steeds pragmatisch, oplossingsgericht en integer

Daarnaast kunnen we ook ondersteuning bieden op andere domeinen, want Profex geniet van het voorrecht zich te bevinden in een uniek netwerk van experten. In het bijzonder op gebied van bouw en stabiliteit, ruimtelijke ordening (landbouw, landschap, omgeving), bodem en energie. Dankzij dit netwerk kunnen we snel schakelen en een optimale dienstverlening verzekeren. 

Weet u niet meer waar u moet op letten bij een nieuwe aanvraag? Heeft u al een aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning lopen? Of hebt u nieuwe plannen en zoekt u degelijke begeleiding? Contacteer uw Profex-consulent. Wij helpen u graag verder! Onze expertises