Archeologienota

Sinds 1 juni 2016 moet aan tal van bouwdossiers verplicht een archeologienota toegevoegd worden. De noodzaak voor het opstellen van dergelijke nota’s hangt af van vooropgestelde criteria. Deze criteria omvatten de ruimtelijke bestemming van het terrein, de ligging binnen of buiten een vastgestelde archeologische zone of beschermde archeologische site, de oppervlakte van het ganse terrein en de oppervlakte van de geplande ingrepen. Binnen de archeologienota worden de landschappelijke, historische en archeologische factoren van het projectgebied bestudeerd. Afhankelijk van de archeologische verwachting van het terrein worden vervolgens maatregelen voor eventueel vervolgonderzoek geadviseerd. De resultaten van dit onderzoek worden voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed ter bekrachtiging.

Profex kan u helpen bij het opstellen van de benodigde archeologienota. Door nauwe samenwerking tussen archeologen, geologen en architecten wordt uw dossier zorgvuldig opgemaakt en opgevolgd van bureauonderzoek tot bekrachtiging.


Recente projecten

Onze expertises