Geluidsstudie

Wanneer heeft u een geluidsstudie nodig? En waarom? 

Afhankelijk van uw bedrijf en de omgeving, moet u een akoestisch onderzoeksrapport indienen bij de overheid. Hieruit kan men meten in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de geluidsnormen, bepaald binnen de toepasselijke wetgeving. Profex voert deze onderzoeken graag voor u uit. Met metingen brengen onze experten de geluidsituatie in kaart en adviseren ze u op maat van uw bedrijf. 


Akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd om de mogelijkheden van het bedrijf te verkennen zonder daarbij de wettelijke geluidsnormen te overschrijden. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd tijdens de planfase van een nieuw bedrijf, tijdens het uitbreiden van een bestaand bedrijf of na het ontstaan van klachten in de omgeving van uw bedrijf. Het Vlaams Regelement, betreffende de Milieuwetgeving (kortweg Vlarem) bevat hierbij de meest voorname wettelijke eisen waaraan uw bedrijfsvoering moet voldoen. 

Om uitsluitsel van geluidsoverlast te geven, voeren onze geluidsdeskundigen een akoestisch onderzoek uit. Zij gaan de situatie op uw terrein gedetailleerd in kaart brengen. Dit gebeurt via in situ metingen op het terrein alsook door omgevingsmetingen. De opmaak van een geluidsmodel gaat hiermee hand in hand en is zeer dikwijls onmisbaar als ondersteunend element. Op die manier verkrijgen we een goed beeld van het geluidsbeeld in de omgeving en de nodige actiepunten.


Meten is weten

Op basis van de onderzoeken stellen we de geluidssituatie van uw bedrijf vast. De gemeten gegevens zijn de sleutel tot het onderzoek, omdat ze het best de dagelijkse geluidsproducties weerspiegelen. Een technisch inzicht van de inrichting is hierbij noodzakelijk zodat de gepaste maatregelen op de juiste plaats kunnen worden genomen.


Onze experten bieden advies op maat

Na het uitvoeren van alle berekeningen en metingen, adviseert Profex ‚Äď indien noodzakelijk ‚Äď over geluidwerende oplossingen. Aan de hand van het opgebouwd akoestisch rekenmodel worden de noodzakelijke saneringsmaatregelen gevalideerd. Deze zijn afhankelijk van de bedrijfssituatie, rekenresultaten en de wensen van de klant.¬†

Er wordt een conceptueel saneringsplan uitgewerkt aan de hand van een technisch voorstel. Tevens worden voorstellen gemaakt m.b.t. materiaalkeuzes en constructiedetails. Controlemetingen post-factum behoren standaard tot de saneringsstudie, en garanderen dan ook het resultaat.


Vraag uw geluidsstudie aan

Onze expertises