Bodemonderzoeken in Brussel

Profex is als erkend bodemsaneringsdeskundige actief in heel België. Bij ons krijgt u kwaliteitsvol advies en een correcte dienstverlening.

Verkennend bodemonderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of er een bodemverontreiniging ontstaan is op een risicogrond. Er zijn meerdere momenten waarop dergelijke onderzoek moet worden uitgevoerd. De meest voorkomende zijn een overdracht, indiening van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en indiening van een milieuvergunningsaanvraag.

Gedetailleerd onderzoek

In een gedetailleerd onderzoek wordt de volledige omvang van de verontreiniging in kaart gebracht.

Risico-onderzoek

Tijdens een risico-onderzoek wordt nagegaan of er risico’s uitgaan van de bodemverontreiniging. Indien er risico is, zal ook blijken hoe er blootstelling kan optreden. Afhankelijk van de classificatie van de verontreiniging, zal er moeten gesaneerd worden indien er risico’s zijn. In sommige gevallen zal er moeten gesaneerd worden, zelfs als er geen risico is. In elk geval zal het risico-onderzoek ook gebruikt worden om na te gaan in welke mate een sanering urgent is.

Risicobeheersvoorstel

In het risciobeheersvoorstel wordt nagegaan op met welke risciobeheersmaatregelen een te saneren verontreiniging best wordt aangepakt. Hierbij wordt door Profex sterk rekening gehouden met de Best Beschikbare Technieken (=BBT) en de totaalkost.

Saneringsvoorstel

In het saneringsvoorstel wordt nagegaan op welke manier een te saneren verontreiniging best wordt aangepakt. Hierbij wordt door Profex sterk rekening gehouden met de Best Beschikbare Technieken (=BBT) en de totaalkost.

Eindbeoordeling

Na de uitvoering van saneringsmaatregelen of riscicobeheersmaatregelen, dient steeds een rapport te worden opgemaakt waarin de uitgevoerde maatregelen en de resultaten worden beschreven. De uitvoering van deze maatregelen zijn ten velde steeds opgevolgd door de erkende bodemverontreinigingsdeskundige.

Ligt uw project in Vlaanderen of in Wallonië? Dan kunnen we u ook verder helpen!

Onze expertises