Energietransitie

Hoe kan je bedrijf een duurzame energietransitie maken?

Hoe maak je jouw bedrijf klaar voor de energietransitie? Een duurzaam beleid rond energie kan zich op verschillende aspecten focussen. Een screening van jouw processen en bedrijfsgebouwen tot carbon footprinting, een duurzaam energiebeleid kan verschillende ladingen dekken. Dankzij de begeleiding van de energiedeskundigen van onze partner Exergie krijg je zicht op besparingen, opportuniteiten en optimalisaties.


Odoo afbeelding en tekstblok

ENERGIEOPTIMALISATIE. HOE BEGIN JE ERAAN?

Via een energie-audit bekijken we de mogelijkheden, rendabiliteit en subsidies voor energiebesparing en lokale energieproductieNa de analyse ontvang je een stappenplan met concrete handvatten om jouw bedrijf mee te nemen in een ware energietransitie. 

Odoo CMS - een grote afbeelding

CARBON FOOTPRINTING

Carbon footprinting gaat verder dan het uitvoeren van een eerste energie-audit en is er op gericht om de koolstofintensiteit van jouw bedrijf gedetailleerd in kaart te brengen. De som van alle broeikasgasemissies vormt de koolstofvoetafdruk.

Deze som wordt gemaakt op basis van de CO2-equivalenten (Global Warming Potential GWP) van de verschillende emissies van jouw bedrijf en aan de hand van de revelante internationale normen (zoals het Greenhouse Gas Protocol), codes van goede praktijk en specifieke rekentools zonder de eigenheid van het bedrijf en de wens van de klant uit het oog te verliezen.

Odoo tekst en afbeelding blok

  Uiteindelijk wordt een actieplan op maat opgesteld om de koolstofemissies te reduceren of zelfs CO2-neutraliteit te behalen. Niet onbelangrijk in het kader van de Europese doelstelling om tegen 2050 volledige klimaatneutraliteit te behalen!


  Samen bekijken we jouw

  energietransitie

    

   Screening van gebouwen

   Ook de beoordeling van jouw eigen bedrijfsgebouwen of een nieuw project, behoren tot onze expertise. Er bestaan verschillende kaders op basis waarvan deze beoordeling kan gebeuren. Onze partner Exergie is gespecialiseerd in zowel het Vlaamse GRO duurzaamheidskader als het internationale BREEAM kader.

   GRO Duurzaamheidskader: deze duurzaamheidsmeter werd ontwikkeld door de Vlaamse overheid en heeft als doel via een doordacht en geïntegreerd proces toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te ontwerpen. Het Vlaamse Facilitair Bedrijf past deze meter toe op al haar eigen projecten (aanbestedingen), maar de meter kan ook vrij toegepast worden op andere gebouwen om tot een duurzaam resultaat te komen.

   BREEAM: dit duurzaamheidskader werd in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld, maar is intussen één van de meest gebruikte tools wereldwijd. Zo werd ook onze Vlaamse GRO op dit kader gebaseerd. Specifiek aan deze tool is het vooraanstaande certificaat dat kan behaald worden. De score die wordt behaald op de verschillende deelaspecten (van landgebruik en ecologie tot energie) bepaalt het certificatieniveau: “pass”, “good”, “very good”, “excellent” of “outstanding”. 

   Exergie kan u adviseren over de categorie “energie”. Er wordt een locatiebezoek uitgevoerd en adviezen geformuleerd over optimalisaties.

   Onze expertises