Omgeving

Sprak u vroeger ook over de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning? Die tijd ligt nu achter ons. Vandaag heeft u een omgevingsvergunning nodig. En die aanvraag is niet altijd eenvoudig. Vaak zijn er ook meerdere partijen bij betrokken. Daarom hebt u nood aan een betrouwbare partner die zich vastbijt in uw dossier. Een partner die er voor zorgt dat uw aanvraag correct verloopt, die het gesprek aangaat met de bevoegde instanties, die weet welke studies of extra documenten er nodig zijn zodat u uw onderneming kan uitbouwen. Die partner vindt u bij Profex. Bij ons kan u terecht voor alle omgevingsgerelateerde zaken. 

Ook wanneer u met bepaalde problemen op uw bedrijf geconfronteerd wordt, denk maar aan geurhinder of geluidsoverlast, een verlopen vergunning, te hoge energiekosten, ... Bij Profex vindt u de nodige expert om u door het proces heen te loodsen. 

Geen enkele uitdaging is ons te veel. 

Ontdek onze verschillende diensten zoals:

Profex dienst omgevingsvergunning

Profex dienst advies en administratie Profex dienst milieucoördinatie Profex dienst bouw en ruimtelijke planning
Nog andere plannen en heeft u begeleiding nodig? U kan bij ons ook terecht voor:

Heeft u nog een andere vraag? Wilt u uw onderneming uitbreiden, maar weet u niet goed waar te beginnen? Wilt u een nieuwe onderneming starten, maar heeft u geen kaas gegeten van al die administratie? Heeft u nood aan een milieucoördinator? Bent u niet zeker of uw bedrijf in orde is met de milieuwetgeving? Met al uw vragen kan u terecht bij onze experten. Samen met u staan zij voor gedurfd ondernemerschap!

Onze expertises