Asbestbrand

Help, het brand! Wat bij calamiteiten?

Wordt u geconfronteerd met een asbestbrand? Dan zijn er een aantal zaken waaraan u moet denken! Het feit dat er eventueel asbest bij betrokken is, maakt het des te belangrijker om u te laten bijstaan door experten. Met onze kennis proberen we de mogelijke milieuschade zo veel mogelijk te beperken.


WAT MOET U DOEN?

Meteen worden er van u als bedrijfsleider een aantal zaken verwacht:

  • Een eerste stap is de¬†lokale overheid op de hoogte brengen¬†van uw vermoeden van een asbestbrand. Dit kan de milieuambtenaar zijn, soms de noodplanningsambtenaar of de lokale politie.¬†

  • Heeft u een klasse 1 bedrijf? Dan dient de¬†gewestelijke omgevingsinspectie¬†te worden verwittigd.

  • Zijn er personeelsleden bij betrokken? In deze situatie moet ook de¬†arbeidsinspectie¬†op de hoogte gebracht worden.

  • Bent u in het¬†bezit van eenwettelijke asbestinventaris?¬†Dan wordt het vermoeden van asbest een zekerheid waardoor de te doorlopen procedure enorm ingekort kan worden. Het belang van een asbestinventaris mag dus zeker niet onderschat worden. Aarzel niet en contacteer ons voor het opstellen van¬†uw asbestinventaris.¬†


Profex: asbestbrand


Opruimen na asbestbrand

Na de brand hangen er nog nauwelijks asbestvezels in de lucht. De vrijgekomen vezels worden weggewaaid en brandresten met asbest erin vallen op de grond. Door over brandresten heen te rijden of te lopen, kunnen de brandresten verbrokkelen waardoor er mogelijk asbestvezels vrijkomen. Daarom is het verstandig om er niet doorheen te lopen tot alles is opgeruimd. 

Onze deskundige schat binnen de 24 uur het risico in en stelt een veiligheidsperimeter in. Vervolgens wordt een saneringsadvies gegeven van onze bodemdeskundigen en de opruiming opgevolgd. Tenslotte wordt er een afsluitend rapport opgesteld op basis waarvan de veiligheidsperimeter kan worden opgeheven.

De kosten van de opkuis zoals saneringswerken, opgelegde maatregelen van de lokale overheid, de omgeving verwittigen, enz. kunnen hoog oplopen en worden zelden gedekt door de verzekeringen. Overleg dit daarom snel met uw verzekeraar. Dit kan u later heel wat problemen besparen.  


De opkuis na een asbestbrand bestaat meestal uit

  • Een sanering van de bovenste laag van de bodem. Dit gebeurd via de procedures van afvalverwijdering.¬†

  • Een sanering van de verontreinigde oppervlaktes. Dit gebeurt via inzameling, stofzuigen, natte reiniging, ontgraving, enzoverder.

  • Of¬†selectief slopen en een gescheiden inzameling van de resterende afvalstoffen op de door brand getroffen constructie.


U laten begeleiden door onze experten kan dus nooit te vroeg beginnen. Asbest verwijderen is een zaak die zorgvuldigheid en discipline verwacht van alle betrokken partijen. De deskundigen van profex zijn gecertificeerd en erkend om uw asbestinventaris of sloopopvolgingsplan op te stellen.


Asbestbrand? Aarzel niet en contacteer ons!


Onze expertises