Efficiënt waterbeheer

Profex, uw partner voor efficiënt waterbeheer

Als u informatie wilt over waterbeheer dan bent u bij Profex aan het juiste adres. Onze oplossingsgerichte werkwijze zorgt ervoor dat we u op maat kunnen begeleiden. Want oplossingen voor uw vraagstukken bedenken, dát is onze kracht.


Belang van circulair watergebruik

Door het dichtbouwen van Vlaanderen is er steeds  minder groen en onverhard oppervlak beschikbaar, wat de  kans op overstromingen opmerkelijk doet toenemen. Maar ook de klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur, landbouw en industrie. Zoetwater wordt schaarser, er zijn meer droogteperiodes of hevigere korte regenbuien die minder tot de bodem doordringen. Bedrijven in de land- en tuinbouw merken dit nu al. Zij zoeken dan ook naar alternatieve waterbronnen en willen hun waterkringlopen sluiten. Maar ook industriële (voeding)bedrijven worden geconfronteerd met een verminderde beschikbaarheid van zoetwater. Daarom zoekt Profex naar mogelijkheden om water te hergebruiken in de industriesector. Wij zoeken naar de efficiëntste methode voor waterbehandeling en waterzuivering in uw bedrijf. Voor zowel de landbouw als industriesector zoeken we graag naar oplossingen om een betere samenwerking tussen beiden te stimuleren en te realiseren. Denk maar aan het project waterketen.


Efficiënt watergebruik

“Door slim met water om te gaan, voorkomt u verspilling van water en drinkwater voor laagwaardige toepassingen.” Geeft onze experte Lies Bamelis nog mee. “Daarvoor moeten we meten om te weten waar er nog waterbesparingsmarge is en welke andere waterbronnen beschikbaar en winstgevend zijn. Tegelijkertijd moeten we ook bepalen welk water het meest geschikt is voor welke toepassing. In veel gevallen kan het water op de gewenste kwaliteit worden gereinigd, maar niet hoger dan nodig.” 


Wat met de vergunningsaanvraag

Het circulair waterverhaal komt ook meer en meer terug in het wettelijk kader. Als u een  vergunningsaanvraag nodig heeft, moet u niet alleen rekening houden met het aanvragen van bepaalde afwijkingen (bijvoorbeeld een groter volume voor opslag van regenwater). Er moet ook kritischer gekeken worden naar de gekozen (water)technieken, naar de efficiëntie als naar de mogelijke emissies van bijvoorbeeld geur of geluid. 

Anderzijds zorgt de overheid ook voor meer stimulansen rond circulair watergebruik. Bedrijven die subsidies aanvragen, zullen een waterscan of –audit moeten laten uitvoeren, voor grootverbruikers of bedrijven met een grote verharde oppervlakte wordt die verplicht vanaf 2022.

Dit zijn allemaal zaken om rekening mee te houden wanneer u het circulair (water)verhaal van uw voedingsbedrijf wenst te optimaliseren. Denk niet alleen aan opportuniteiten binnen uw bedrijf maar ook erbuiten, zoals een samenwerking met andere bedrijven, landbouwers en overheden. Zo kan iedereen de vruchten plukken van een circulaire samenwerking.


Als u op zoek bent naar vertrouwelijke expertise met aandacht voor het milieu, dan bent u bij Profex aan het juiste adres. 

Contacteer onze experten voor een offerte op maat


Onze expertises